Reduceri la impozitul pe profit pentru sponsorizarea bisericilor sau a organizaţiilor nonprofit

614

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, susţinând astfel entităţile nonprofit şi cele de cult, beneficiază de scăderea sumelor aferente din impozitul pe venit, până la 20 % din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune on-line formularul 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”, la următoarele termene: până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor şi pânâ la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situaţiile în care s-a optat pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 de lei sau s-a ieşit din sistem în cursul anului ca urmare a realizării de venituri mai mari de 1.000.000 euro. Microîntreprinderile care exercită opţiunea pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 de lei sau depăşesc limita veniturilor de 1.000.000 euro, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/ burselor private.Înscrierea în Registrul entităţilor sau a unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se solicită de către acestea prin depunerea on-line a formularului 163 „Cerere de înscriere/ radiere în/ din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, împreună cu certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here