Recalculări pentru 3.554 de pensionari

240

În primele trei trimestre ale acestui an, nu mai puţin de 3.607 de pensionari din judeţul nostru au trecut pragul Casei Judeţene de Pensii Gorj pentru depunerea de cereri în vederea recalculării drepturilor de pensie. Potrivit Danielei Negoiţă, directorul adjunct al instituţiei, din numărul total de cereri primite pentru recuperare, 3.554 dintre acestea au fost şi soluţionate. Această recalculare presupune depunerea unor documente care nu au fost depuse iniţial la dosarul de pensie şi care, prin valorificarea acestora, pot duce la creşterea punctajului şi, implicit, a cuantumului de pensie.
Conform articolului 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile în care poate fi  recalculată pensia sunt următoarele: în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire; sumele rezultate în urma aplicării prevederilor se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor; pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia; pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii; sumele rezultate în urma aplicării prevederilor se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea. Revizuirea drepturilor de pensie presupune stabilirea şi plata diferenţelor acolo unde este cazul cu aceeaşi dată cu care a fost stabilită decizia de pensie ce urmează a fi revizuită. La recalcularea veniturilor lunare pentru pensionarii din judeţul nostru, stabilirea şi plata sumelor rezultate, se face în prima zi a lunii următoare în care a fost înregistrată solicitarea pensionarului.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here