Realizarea unui nou Cerc „Cultul Eroilor” la Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbești-Jiu

150

Marți, 23 octombrie 2018, o delegație a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj alcătuită din: col. (r.) dr. ing. Walter Loga, lt. col. (r.) Ovidiu-Gabriel Ghindă, lt. col. (r.) Gheorghe Bușe și dr. ec. Victorița Stolojanu-Munteanu s-a prezentat la ora 09.45 la Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu cu scopul de a realiza un nou Cerc „Cultul Eroilor”.
Am fost întâmpinați la intrarea în localul colegiului de către domnul profesor Dănuț Lupulescu, consilierul educativ al acestei unități școlare și persoana de legătură cu noi. Am fost invitați în biroul doamnei directoare, ing. Elena Cîrlea, care ne-a primit cu amabilitatea unui dascăl patriot. Domnul col. (r.) dr. ing. Walter Loga, președintele filialei gorjene a Asociației a prezentat scopul acestei vizite anunțate din timp și a prezentat, pe scurt, activitatea filialei. De altfel, dânsa și alte cadre didactice cunosc despre activitatea noastră, participând la câteva activități desfășurate în comun cu prilejul comemorării generalului Ion Dragalina în data de 12 octombrie 2018. Este foarte bucuroasă că astăzi se va realiza un Cerc „Cultul Eroilor” și în această unitate școlară. Ne invită să vizităm câteva cabinete școlare apoi să mergem în amfiteatru unde vor veni două clase de elevi, pentru a participa la prezentarea activităților filialei și a se înscrie în acest nou cerc realizat în colegiu. Se semnează un contract de colaborare între cele două personalități juridice. Clădirea este recent renovată, dotată cu săli de clasă spațioase și mobilier modern, cu laboratoare bine dotate cu aparatură performantă.
Am fost conduși în amfiteatru de către domnul Lupulescu, unde ne așteptau peste 50 de elevi. Le-a spus elevilor cine suntem și scopul prezenței noastre în mijlocul lor. A prezentat un scurt istoric al colegiului apoi a dat cuvântul domnului col. (r.) dr. ing. Walter Loga.

Ajută-l pe copil să se descopere și să aibă încredere în sine
Colegiul „Mihai Viteazul”, amplasat într-un spațiu economico-geografic defavorizat, a fost înființat ca instituție educațională, în urmă cu 50 ani, având ca principală responsabilitate pregătirea performantă în diferite domenii de activitate a angajaților UM Sadu. Istoricul unității noastre începe însă cu Școala Medie Seral Valea Sadului înființată la 1 septembrie 1955 activitate sprijinită de Școala Medie „Tudor Vladimirescu” situată la 20 km de Bumbeşti Jiu. De-a lungul anilor unitatea a îmbrăcat mai multe forme de învățământ, actualmente denumindu-se Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti Jiu.
În anul 1961 ia ființă Liceul Teoretic Valea Sadului. La 1.12.1971 se cedează acest patrimoniu Ministerului Educației și Cercetării și școala se mută în local nou cu denumirea Liceul Industrial Sadu, la 11.03.1993 își schimbă denumirea în Grupul Școlar Industrial Bumbești-Jiu, iar în data de 21.11.2000-Colegiul „Mihai Viteazul”.
Misiunea unității noastre o reprezintă formarea unui absolvent de liceu și profesională responsabil, autonom, cu capacitate de decizie în privința carierei, adaptabil la schimbare și capabil de integrare în comunitate. Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenților de azi, viitori cetățeni activi, deplin conștienți de propria valoare și competitivi pe piața muncii locală și europeană. Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât și pentru profesori, sensibil la nevoile locale și regionale. Promovăm accesul egal la educație pentru atingerea calității serviciilor educaționale, printr-o comunicare deschisă și permanentă cu partenerii educaționali și sociali pentru transformarea școlii într-o sursă de dezvoltare a comunității locale. Misiunea școlii este de a fi deschisă pentru toți cetățenii, spre a le oferi șanse egale de dezvoltare personală și profesională. Școala asigură fiecărui elev condițiile pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare, în parteneriat și cooperare cu actorii sociali, promovând toleranța și înțelegerea între copiii de origine socio-culturală și lingvistică diferită. Dorim să consolidăm viziunea unui liceu care să transforme informația în cunoaștere, să facilităm trecerea de la învățământul informal bazat pe acumulare de cunoștințe la cel formal bazat pe dobândirea de competențe.
Aceasta este informarea făcută de către domnul profesor de istorie, Dănuț Lupulescu, consilierul educativ al acestui colegiu.

Date despre Asociaţia Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”
Asociaţia Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” (A.N.C.E. „R.M.” sau „Asociaţia”) este o organizație patriotică și democratică, nonprofit, independentă, neguvernamentală, constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să perpetueze în conștiința cetățenilor sentimentele de adâncă recunoștință față de eroii și martirii neamului românesc, care s-au jertfit pentru țară. Este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, activitățile desfășurate sunt de interes general, iar prin Hotărârea Guvernului României nr. 698, din 19.08.2014, a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică. Statutul de utilitate publică îl are atât Asociaţia Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, în ansamblul său, cât și fiecare filială și subfilială din componența sa. Asociaţia are filiale în toate județele din România și în municipiul București, iar în sectoarele acestuia și în celelalte municipii, orașe, comune și sate își desfășoară activitatea subfiliale în coordonarea filialelor.
Asociaţia Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” este continuatoare a nobilelor tradiții ale societății românești, materializate prin înființarea Societății „Mormintele Eroilor Căzuți în Război”, la inițiativa Ministerului de Război, sub înaltul patronaj al Reginei Maria, la 12 septembrie 1919. Întreruptă în anul 1948, activitatea acesteia a fost reluată în anul 1991 de către „Comitetul Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor” care, prin hotărâri judecătorești succesive, a devenit Asociaţia Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” (prin Sentința dată în dosarul nr. 42407/299/2011 din data de 13.03.2012 a Judecătoriei Sectorului 1 București).
Deviza Asociației este: „Neamul este etern prin cultul eroilor”.
Asociaţia desfășoară activități în domeniul apărării și administrației publice centrale și locale și funcționează sub patronajul Ministerului Apărării Naționale și sub oblăduirea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. Colaborează cu Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, cu instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, din învățământ, cultură și culte, precum și cu organizații, asociații, fundații și instituții care au preocupări similare.
Asociaţia are organ de presă propriu, revista „România eroică”, cu apariții trimestriale (semestriale). De asemenea, filialele Asociației pot avea ca organ de presă reviste (ziare) editate pe plan local. Și filiala noastră are revistă proprie din anul 2014 care se numește „Gorjul Eroic”. Prezintă ultimele două numere.
Scopul Asociației este de a contribui, prin activitățile organizate, la promovarea sentimentului de adâncă prețuire și recunoștință față de faptele tuturor eroilor și martirilor care și-au jertfit viața pe Altarul Patriei, fără deosebire de religie sau origine etnică, la cinstirea memoriei lor prin întreținerea, păstrarea și protejarea monumentelor și operelor comemorative de război, ca parte a patrimoniului cultural național, la cultivarea patriotismului, expresie desăvârșită a sufletului și eroismului românesc, a identității naționale a poporului român.
Filiala noastră are în organizarea sa oameni de mare valoare ai județului Gorj și își propune ca marile evenimente ale poporului român să fie omagiate în fiecare an, să nu se aștepte să se împlinească un număr de 5 sau 10 ani. Vom sprijini autoritățile centrale și locale, dar și reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, pentru realizarea „Cărții de Aur” în care vor fi nominalizați eroii și martirii, aparținând municipiului, orașului, comunei sau satului respectiv, care au căzut în luptă, îndeplinind un serviciu ordonat sau voluntar pentru statul român.
Un obiectiv important al Filialei Gorj este organizarea și sprijinirea activităților care au ca scop promovarea cultului eroilor din toate timpurile în rândul tineretului din învățământul preuniversitar, prin înființarea în școli a cercurilor „Cultul Eroilor”. Împreună cu acestea desfășoară activități pentru îngrijirea cimitirelor și parcelelor de onoare și operelor comemorative de război. De aceea suntem astăzi prezenți aici la dumneavoastră pentru a realiza acest cerc. La final vom prezenta un film documentar despre Asociația noastră. Este prezentarea făcută de către domnul col. (r.) dr. ing. Walter Loga.
Doamna dr. economist Victorița Stolojanu-Munteanu, scriitor din Bumbești Jiu, dar și președintele Comisiei de Cenzori a A.N.C.E. „Regina Maria” – Filiala Gorj le vorbește elevilor despre anul Centenar al Marii Uniri, apoi despre un „dialog al pietrelor”, adică discuții între sculptorul genial Constantin Brâncuși și academicianul Ion Popescu – Voitești, marele geolog al României, amândoi gorjeni. Îi îndeamnă pe elevi să-și folosească mintea și istețimea nativă pentru a le fi viața cât mai ușoară în aceste vremuri grele pentru români, dar mai ales pentru tineri, care sunt nevoiți să apuce drumul străinătății.
În continuare s-a prezentat filmul documentar despre modul cum s-a înființat asociația noastră și ce realizări a avut până în prezent.
După o oră părăsim amfiteatrul, ne luăm rămas bun de la elevi și de la dascăli, îi mulțumim și doamnei Victorița Stolojanu-Munteanu pentru că a reușit să fie alături de noi la realizarea acestui cerc și plecăm mulțumiți de ceea ce-am realizat și încrezători că aici se vor face activități frumoase pentru cinstirea eroismului românesc și în special al celui gorjenesc.
Lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, secretar executiv al A.N.C.E.„R.M.” Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here