RAPORT: Depozitul de la Băleşti funcţionează ILEGAL! Prefectul sesizează Poliţia

1014

– Activitate haotică foarte greu de controlat
– Autorizația de mediu, revizuită de 8 ori!
– Certificate de urbanism false
– Acord de funcționare ilegal

Raportul comisiei mixte de control constituită din ordinul prefectului Corneliu Răducan Morega arată, fără niciun dubiu, că depozitul de „reciclare” de la Băleşti a funcţionat ilegal încă de la început. Constatările din raport au scos la lumină toate neregulile de care acuzau localnicii de la Băleşti.

Revoltător este că atât APM Gorj, Primăria Băleşti, cât şi DSP Gorj, au stat cu mâinile în sân, deşi firma New NCR Reciclare SRL nu avea niciun drept să presteze activităţi industriale în centrul comunei şi, în loc să respecte legea, a uzat de indiferenţa autorităţilor şi a revizuit autorizaţia de nu mai puţin opt ori. De asemenea, primăria a eliberat un Acord de Funcționare, cu încălcarea legii.

DSP nu ştia, APM nu bănuia, Primăria Băleşti emitea falsuri?
Pasivitatea celor trei instituții poate fi uşor tradusă chiar în complicitate, având în vedere că încălcările legii nu au putut trece neobservate de locuitorii zonei şi cu atât mai mult, pentru un ochi format al autorităţilor menţionate, ilegalităţile ar fi trebuit să fie clare. Dar nimeni nu a luat nicio măsură. Astfel, locuitorii au fost obligați efectiv să inhaleze praf de sticlă şi plastic. În conferinţa de presă de ieri, prefectul Răducan a venit cu următoarele constatări: „Nu s-au respectat prevederile din planul urbanistic al comunei. Activitatea de acolo trebuia desfăşurată doar într-o zonă industrială. Zona era destinată unor servicii şi instituţii publice, adică şcoli, grădiniţe, APM Gorj nu a consultat planul urbanistic al comunei. Activităţile şi deşeurile industriale sunt interzise în această zonă”. De asemenea, prefectul menţionează şi DSP Gorj, instituție care se preocupă de sănătatea publică, dar care nu a aflat până acum că poluatorul şi-a bătut joc de populaţie: ,,Instituţia nu are datele necesare din care să reiasă că din activitatea desfăşurată la punctul de lucru este influenţată starea de sănătate a populaţiei”, relatează prefectul. În ceea ce priveşte Primăria Băleşti, funcţionarul public cu atribuții de urbanism va fi tras la răspundere, fiindcă certificatele de urbanism eliberate au dus la acordarea de către APM Gorj a autorizaţiei de mediu, deşi erau false. Adică erau două înscrisuri cu destinaţii diferite pentru același amplasament. De asemenea, şi acordul de funcţionare va fi cel mai probabil anulat, fiindcă a fost eliberat SC New NCR Reciclare SRL fără temei legal. Din toate aceste motive, prefectul Corneliu Răducan va trimite raportul organelor de cercetare penală, respectiv IPJ Gorj.

Cantități mari de deşeuri, fără justificare – date din Raport
Concluziile Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul Județean Gorj şi Direcţiei de Sănătate Publică Gorj: ,,Instituţia nu are datele necesare din care să rezulte că, prin activitatea desfășurată la punctul de lucru al SC NEW NCR RECICLARE SRL, este influențată starea de sănătate a populaţiei din zonă.
Prin Autorizația de mediu nr. 110/2016, emisă de APM Gorj, nu au fost cuantificate cantități de deșeuri reciclabile pe tipuri de deșeuri și nici stocurile rezultate în urma tratării acestora. Acest fapt a permis titularului de activitate să desfășoare o activitate haotică, foarte greu de controlat. Totodată, nu s-au putut justifica cantităţile mari de deşeuri achiziţionate de la diverse persoane fizice din alte judeţe, achiziționarea acestora realizându-se cu încălcarea prevederilor HG 1061/2008 – privind transportul deșeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.”

Ce trebuia să aibă în vedere APM
Ce trebuia să aibă în vedere APM, conform Comisiei: ,,Cu ocazia revizuirilor autorizației de mediu pentru activitățile: Obținerea agregatelor sintetice din sticlă şi fulgi din PET; prin valorificarea deșeurilor de sticlă şi PET şi Fabricarea produselor din beton (blocuri monolit şi alte tipuri de produse din beton pentru construcții cu agregate sintetice din sticlă, fulgi din PET, ce reprezintă activități industriale, APM trebuia să aibă vedere că, în Certificatul de Urbanism nr. 95/25.07.2017, la regimul economic al terenului era prevăzut – zonă de instituții și servicii publice și să consulte Planul Urbanistic General al comunei Băleşti, pentru a ţine cont de faptul că activitățile de genul celor industriale sunt interzise în zona în care se află amplasamentul SC NEW NCR RECICLARE SRL. Aceste activităţi nu pot fi desfăşurate decât în zonă industrială prevăzută în PUG. Cu ocazia verificărilor efectuate la punctul de lucru al SC NEW NCR RECICLARE SRL din sat Băleşti, strada Principală nr. 53, Comisia mixtă a constatat că anumite condiţii impuse în autorizaţia de mediu nu au fost respectate, în sensul că nu întreaga cantitate de produse rezultate în urma valorificării deşeului de sticlă era acoperită; – nu au fost asigurate măsuri şi dotări speciale pentru depozitarea corespunzătoare a deşeurilor şi materiilor prime rezultate din valorificarea acestora; – pe platforma de lucru a operatorului erau depozitate cantităţi mari de deşeuri şi de materii prime (sticlă pisată şi fulgi de PET-uri), fapt care ar putea genera poluarea mediului în condiţii meteo nefavorabile (rafale de vânt/curenți puternici)”.

Activități noi băgate în documente, de 8 ori!
Raport: ,,Autorizația de mediu a fost revizuită ulterior, prin introducerea de activități noi, de 8 ori de la data eliberării până la data efectuării verificărilor, respectiv, în următoarele date: 09.03.2017; 08.05.2017; 26.07.2017;12.02.2018; 28.09.2018; 10.05.2019; 26.08.2019; 01.10.2019. Din corelarea prevederilor art. 5 cu art.14, din Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, reiese că, pentru o activitate nouă, pe care urmează să o desfășoare titularul unei activități autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului comisia consideră ca era necesară parcurgerea procedurii pentru emiterea unei autorizații noi și nu revizuirea acesteia”.

Măsuri
Comisia a pus pe hârtie următoarele măsuri şi recomandări
1. Emiterea unei noi Autorizaţii de mediu, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, cu reglementarea strictă a cantităților de deșeuri reciclate, pe cât posibil, pe un alt amplasament;
2. Transmiterea raportului de control Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj pentru efectuarea cercetărilor cu privire la înscrisurile diferite din cele două certificate de urbanism (Certificatul de Urbanism nr. 113/20.08.2018 şi Certificatul de Urbanism nr. 83/05.06.2019) potrivit cărora, pentru acelaşi amplasament, la rubrica “regimul economic” al terenului – destinaţie conform PUG, sunt înscrise destinaţii diferite, respectiv zona instituții și servicii publice (în Certificatul de Urbanism nr. 83/05.06.2019) și zonă unități economice industriale și depozitare (în Certificatul de Urbanism nr. 113/20.08.2018).
3. În privinţa Acordului de funcţionare nr. 16542/17.11.2020, eliberat de Primăria Comunei Băleşti pentru codurile activităților SC NEW NCR RECICLARE SRL ce nu se regăsesc în ANEXA 1 privind clasificarea activităţilor din economia naţională, din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor serviciilor de piaţă, fiind un act administrativ emis cu încălcarea legii, emitentul (primarul comunei Băleşti) va analiza şi va solicita, după caz, anularea respectivului act în instanța de contencios administrativ;
4. La emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile industriale desfășurate de SC NEW NCR RECICLARE SRL, se va lua în considerare încadrarea zonei în care se află amplasamentul şi destinaţia terenului, conform Planului Urbanistic General al Comunei Băleşti.
Mihaela C. Horvath

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here