Rămânerea UDMR în politica românească, consecinţe dezastruoase pentru România

350

consultari-udmrSusţinerea şi asumarea realizării autonomiei teritoriale a aşa-zisului ţinut secuiesc de către U.D.M.R. reprezintă o încălcare a prevederilor Constituţiei României şi a legilor statului român. Este vorba despre autonomie teritorială ceea ce înseamnă atentat la unitatea şi integritatea teritorială a României.

Prin urmare, U.D.M.R. trebuie scos în afara legii; în orice stat democrat din lume un partid sau o organizaţie care ar fi militat pentru dezmembrarea teritorială a statului respectiv ar fi fost scoase în afara legii.

Iată ce prevede legislaţia românească în privinţa unităţii şi integrităţii teritoriale a României:

– Constituţia României, art.1,alin.1, stipulează că: «România este stat naţional, suveran şi independent, unitar si indivizibil»;

– Constituţia României, art.8, alin.2, prevede că : «partidele politice… contribuie la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială… »

Insistenţa neorevizioniştilor extremişti din U.D.M.R.( îi numim aşa întrucât aceste elemente prin acţiunile lor atentează la unitatea şi integritatea teritorială a statului român), de a nu recunoaşte România ca fiind un stat naţional şi unitar (de altfel, UDMR a refuzat să voteze Constituţia în anul 1991) este cu atât mai mult de condamnat dacă facem referire şi la art.152, alin.1, din Constituţia României care prevede că : «dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernare şi integritatea teritorială…nu pot forma obiectul revizuirii». Românii trebuie să ştie şi faptul că parlamentarii U.D.M.R. au încălcat şi prevederile Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor. În această lege la Capitolul II, art.3, este consemnat «Jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor» pe care fiecare deputat şi senator ales este obligat să îl depună pentru a fi validat ca atare. Jurământul este următorul: «Jur credinţă patriei mele România, jur să respect Constituţia şi legile ţării, jur să apăr democraţia, drepturile şi libertaţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României… ». Concluzia este una singură: parlamentarii U.D.M.R.se situează în afara legii întrucât prin susţinerea dar şi solicitarea expresă a realizării autonomiei teritoriale a aşa-zisului ţinut secuiesc, şi-au încălcat jurământul depus la intrarea în Parlamentul României!

Mai mult, prin susţinerea realizării autonomiei teritoriale a aşa-zisului ţinut secuiesc, U.D.M.R. încalcă şi prevederile Legii nr.511991 privind Siguranţa Naţională a României care la art.3, alin.a, stipulează ce constituie ameninţări la adresa siguranţei naţionale a României: «planurile şi acţiunile care vizează suprimarea sau ştirbirea suveranităţii, unităţii, independenţei sau indivizibilităţii statului român» iar la art.3, alin.h,: «iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea, integritatea teritorială a României…»

În continuare, exemplificăm foarte pe scurt, deoarece exemplele pot fi numeroase, cu luări de poziţii, mai recente, pro-autonomist teritoriale ale unor lideri şi membrii ai U.D.M.R.:

– la 23 septembrie 2006, Marko Bella (preşedinte al U.D.M.R. şi vicepremier al României în guvernul Tăriceanu, la aceea dată), la o reuniune a primarilor U.D.M.R. din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, a afirmat în mod foarte clar că este nevoie de autonomie teritorială pentru «Ţinutul Seciuesc»;

– la 15 martie 2009, la Cristuru Secuiesc, Marko Bella făcând referire la declaraţiile unui politician român care spunea că «niciodată nu va fi autonomie teritorială», a spus că «niciodată» în limba română va însemna în limba maghiară «în curând»;

– la 16 ianuarie 2011, la Realitatea Cluj Napoca, Eckstein Kovacs Peter, membru marcant al UDMR, consilier prezidenţial, a declarat că este de acord cu solicitările privind autonomia teritorială a «Ţinutului Secuiesc»;

– Februarie 2011, la Oradea, la Congresul X al U.D.M.R., Marko Bella a declarat că «autonomia teritorială a rămas o revendicare neîmplinită… dar evident autonomia poate fi marea prioritate a următorilor ani dacă deja există premisele acestei autonomii, în opinia mea aceste premise le-am şi creat…».

Este de reţinut că despre autonomie teritorială se vorbeşte şi în Programul U.D.M.R. pentru alegerile din 30 noiembrie 2008, unde la capitolul «Păstrarea identităţii noastre» se menţionează, între altele: «…U.D.M.R. doreşte să realizeze formularea juridică şi validarea pe cale legislativă a diferitelor forme de autonomie – inclusiv a celei teritoriale…»

Nu este întâmplător faptul că propaganda şi activitatea pro-autonomist teritorială a UDMR sunt în deplină concordanţă şi se întrepătrund foarte bine cu declaraţiile şi manifestările pe aceeaşi linie ale unor lideri politici unguri de la Budapesta. Toate fac parte din planul comun al Budapestei şi UDMR de a realiza autonomia teritorială a ţinutului secuiesc (judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în opinia lor). Exemplele pot fi numeroase, în sensul celor menţionate, dar consemnăm numai câteva:

– la 14 august 2010, la Gheorghieni, Vona Gabor, liderul partidului extremist JOBBIK, partid parlamentar în Ungaria, i-a îndemnat pe participanţii la tabăra tineretului maghiar, organizată aici, să ceară sprijin autorităţilor de la Budapesta pentru susţinerea autonomiei teritoriale a maghiarilor;

– la 12 martie 2011, la Tg.Mureş, Laszlo Kover, Preşedintele Parlamentului Ungariei, a afirmat că autonomia aşa-zisului ţinut secuiesc va avea întotdeauna sprijin din partea Ungariei;

– la 15 martie 2011, la Miercurea Ciuc, Semjen Zsold, vicepremier al Ungariei, a declarat că: «noi sprijinim dezideratul obţinerii autonomiei în zonele locuite de maghiari… iar în ţinutul secuiesc să se acorde autonomie teritorială».

Trebuie reţinut faptul că, potrivit tuturor uzanţelor diplomatice din lumea aceasta, liderii politici unguri, de la Budapesta, care au venit în România şi au făcut declaraţii de incitare la separatism pe criterii etnice şi de sprijinire a realizării autonomiei teritoriale pentru minoritatea maghiară, practicând un amestec brutal în treburile interne ale altui stat, trebuiau declaraţi «persona non grata» şi expulzaţi din ţară. Declaraţiile acestora constituie un grav atentat la siguranţa naţională a României şi pot pune în pericol unitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a statului! În situaţii de acest gen, instituţia garantă a Constituţiei şi instituţiile decizionale politic respectiv, Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, prin prim ministru şi ministru de externe, au obligaţia să iasă în faţa cetăţenilor acestei ţări şi prin declaraţii oficiale să condamne astfel de fapte, să solicite aplicarea neîntârziată a legilor ţării, să înainteze note de protest conducerii statului ungar în care să solicite explicaţii ! Simplele declaraţii făcute pe holurile unor instituţii, în faţa unor reporteri sau amestecate cu declaraţii care au cu totul alt subiect nu reprezintă absolut nimic!

Şi dacă este să reprezinte ceva, atunci reprezintă o complicitate tacită la ceea ce se întâmplă! De ce? Răspunsul este clar pentru orice cetăţean român de bună credinţă!

Colonel (r.) prof. Claudiu Aiudeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here