Protocol pentru introducerea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” în UNESCO

117

Săptămâna trecută s-a semnat protocolul de colaborare între Primăria Municipiului Târgu-Jiu şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, privind înscrierea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu-Jiu în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural a UNESCO. Data estimată pentru prezentarea dosarului de nominalizare este 31 ianuarie 2015.

Prin protocolul semnat în data de 3 decembrie, de Puiu Haşotti, ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu-Jiu, părţile se angajează să colaboreze în baza atribuţiilor şi competenţelor lor specifice, pentru elaborarea documentaţiei şi întreprinderea demersurilor necesare pentru înscrierea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu, creaţie a sculptorului Constantin Brâncuşi, în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural a UNESCO. Totodată, având în vedere coordonarea acţiunilor lor, atât Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, cât şi Primăria Târgu-Jiu, vor desemna din aparatul propriu ori al instituţiilor subordonate câte un responsabil de proiect, precum şi colectivul de implementare a prevederilor protocolului, cu obligaţia de a prezenta anual un plan de activităţi menite să susţină obiectivele propuse. Printre responsabilităţile asumate în protocol, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional se angajează să transmită Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO dosarul de nominalizare a ansamblului, elaborat de către Institutul Naţional al Patrimoniului şi avizat de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. De asemenea, pe întreaga perioadă de elaborare a dosarului, ministerul va menţine Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” în Lista tentativă a României pentru Lista Patrimoniului Mondial, va sprijini Primăria Târgu-Jiu pentru întreţinerea, conservarea şi punerea în valoare a acestuia şi va întreprinde demersuri pentru asigurarea sprijinului internaţional de specialitate pentru candidatura Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, pe calea acordurilor bilaterale de cooperare culturală şi prin colaborare cu Delegaţia permanentă a României la UNESCO.

Responsabilităţile Primăriei Târgu-Jiu
În cadrul aceluiaşi protocol, Primăriei Târgu-Jiu îi revine rolul de a întocmi documentaţiile de urbanism necesare pentru realizarea dosarului de nominalizare, va asigura monitorizarea şi întreţinerea componentelor ansamblului, iar pentru întreaga perioadă a elaborării dosarului de nominalizare, Primăria Târgu-Jiu va pune la dispoziţia Ministerului Culturii şi Patrimoniului National toate informaţiile, documentele şi documentaţiile de interes public de care dispune şi care sunt necesare pentru propunerea de nominalizare. Totodată, Primăria Târgu-Jiu va sigura găzduirea reuniunilor de lucru ale colectivului de elaborare a documentaţiei şi a experţilor internaţionali pe perioada misiunii de verificare a dosarului, îşi va însuşi concluziile din documentaţia de nominalizare şi va lua măsurile potrivite pentru obţinerea sprijinului populaţiei, a celor vizaţi de protejarea ansamblului şi a celor interesaţi de protejarea şi punerea în valoare a operei brâncuşiene. De asemenea, Primăria Municipiului Târgu-Jiu va menţine colaborarea iniţiată cu ICOMOS România şi va dezvolta, cu sprijinul MCPN, relaţia de colaborare cu Centrul George Pompidou din Paris.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here