Promovăm excelența! (III) – Marian Ionuț Cioplean: “Sacrificiile au fost necesare în majoritatea reușitelor…”

778

Clubul Rotary din Târgu-Jiu a derulat, în acest an, competiția pentru Bursele de Excelență Rotary 2018. În urma înscrierilor desfășurate în perioada: 19 martie-20 aprilie 2018 au intrat în competiție 17 propuneri de tineri cu performanțe deosebite ce studiază în școlile din Județul Gorj. În urma desfășurării Finalei Concursului pentru Bursele de Excelență Rotary 2018 au fost declarați trei câștigători, între ei regăsindu-se și Marian Ionuț Cioplean, elev la Colegiul Virgil Madgearu din Târgu-Jiu, în clasa a XI-a. El a obținut Premiul III la Olimpiada Națională de Servicii, premii la Olimpiadele Județene din Aria Tehnologie, fiind implicat în activitățile extracurriculare din Colegiul Economic “Virgil Madgearu” din Târgu Jiu; este și redactor la revista școlară ECOU.

Reporter: Te numeri printre câştigătorii burselor Rotary. Cum ai reuşit această performanţă?
Marian Ionuț Cioplean: Sunt unul dintre câștigătorii unei Burse de Excelență acordată de Asociația Clubului Rotary Târgu-Jiu în anul 2018 și pot să spun faptul că am reușit această performanță prin îndeplinirea următoarelor aspecte: sunt elev al unui liceu cu profil servicii, domeniul „Economic, administrativ, comerț”, care a reușit să exceleze în domeniul școlar prin premiile obținute la faza națională a Olimpiadei Naționale de Servicii 2018, fiind coordonat de 4 distinse profesoare de excepție ale județului Gorj, respectiv: d-șoara prof. dr. Arsenie Adela Mădălina, d-na prof. gr. I Arjoca Veronica, d-na prof. gr. I Chițiba Magdalena și d-na prof. gr. I Popescu Melania-Maria, cât și la multe și diverse concursuri, dar și prin prisma performanțelor obținute în situația școlară, având media generală a anilor de studiu peste 9,50. De asemenea, o importanță deoseobită pentru câștigarea acestei burse a avut-o și contribuția persoanală, activă adusă în dezvoltarea societății prin implicarea în activități sociale, de voluntariat și chiar activități aflate sub egida personală de organizator, dar și situația socială.
Reporter: Dincolo de valoarea materială, ce a însemnat această bursă pentru tine?
Marian Ionuț Cioplean: Bursa de Excelență Rotary prezintă pentru mine atât o valoare materială, cât și una spirituală, fiind un aspect important și marcant pentru mine, în ceea ce privește metodologia de acordare a unei astfel de burse, experiența căpătată în urma participării și parcurgerii etapelor de selecție, coroborată cu emoțiile și trăirile resimțite în urma a tot ceea ce înseamnă pentru mine Bursa de Excelență Rotary. Nimeni nu s-a născut învățat, dar învățăm trăind. Mă bucur nespus de mult că am avut ocazia de a trăi această experiență, care constituie un lucru important și pentru imaginea mea profesională, fiind o competiție ce și-a desemnat câștigătorii, constituind o calitate forte bine punctată în CV-ul acestora. Competiție, emoții, prietenie, dezvoltare personală și profesională, viziune, unitate, gândire pozitivă, promovare a valorilor, acestea sunt elementele ce caracterizează pentru mine Bursa de Excelență Rotary 2018.
Reporter: Ai câştigat această bursă pentru performanţe deosebite în activitatea şcolară. Povesteşte-ne despre performanţele tale…
Marian Ionuț Cioplean: Pilonul de bază care a determinat câștigarea acestei burse pentru mine este reprezentat de performanțele deosebite în activitatea școlară, dar, din punct de vedere al construcției ființei mele, pot să spun faptul că, pilonul care a stat la baza câștigării acestei burse, cât și la tot ceea ce însemn eu astăzi, este reprezentat de familie, prieteni, iar, nu în ultimul rând, de dascălii mei. Dintre cele mai importante performanțe personale merită amintită diploma pentru premiul III obținut la faza națională a Olimpiadei Naționale de Servicii 2018, domeniul: „Economic, administrativ, comerț”, clasa a XI-a, obținând în cadrul acestei olimpiade și o satisfacție personală prin faptul că am luat cea mai mare notă la proba de contabilitate, respectiv 98 de puncte. O experiență foarte marcantă pentru mine participarea la această olimpiadă datorită cumulului de sentimente receptat de la dascălii și susținătorii mei, fiind o experiență cu o puternică încărcătură emoțională transmisă din partea cadrelor didactice și, în special, prin prisma faptului că am fost însoțit și motivat în cadrul acestei competiții de d-șoara prof. dr. Arsenie Adela Mădălina. Sunt laureat și premiant al mai multor concursuri și olimpiade școlare și extrașcolare, dar a le căror citare nu-și are rostul aici.
Datorită acestor performanțe obținute, în cadrul liceului am fost înnobilat cu distincția de reprezentant al elevilor și membru al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității 2017-2018, cât și reprezentant general al catedrei disciplinelor științifice din domeniul „Economic, administrativ, comerț” din cadrul acestui liceu până la limita nivelului sferei relaționale și am fost numit și membru onorific al Consiliului Național al Elevilor. De asemenea, anul acesta școlar am fost și membru în comisia de „unire a forțelor” elevilor și profesorilor în virtutea liceului spre concurarea în cadrul Competiției Naționale „Școală Europeană” 2018.
Reporter: Eseul motivaţional care te-a propulsat pe podiumul burselor Rotary despre ce era şi ce te-a inspirat în realizarea lui?
Marian Ionuț Cioplean: Eseul motivațional prin intermediul căruia am ajuns pe podiumul Rotary a fost inspirat din însuși viața mea, familia mea, școala mea. Eseul prezenta o imagine de ansamblu a tot ceea ce înseamnă persoana mea și, desigur, motivația mea de a ajunge pe acest podium. Portofoliul personal, situația și structura familială, detalii legate de implicarea mea în viața societății și în dezvoltarea sistemului de educație, prezentarea dascălilor mei, acestea au fost aspectele ce le-am expus în acest eseu motivațional.
Reporter: Ce a urmat după primirea acestei burse?
Marian Ionuț Cioplean: În urma câștigării unei Burse de Excelență Rotary a urmat o perioadă tumultoasă din punct de vedere al promovării imaginii mele, apărând în diferite publicații media articole referitoare la acest aspect. Dar, după câștigarea acestei burse a urmat un lucru și mai important, și anume dezvoltarea unor relații de colaborare și prietenie cu membrii clubului Rotary, cu care nu mai avusesem contact până în acest moment. Un sprijin nesperat primit din partea clubului Rotary Târgu Jiu, dar și câștigarea a ceva ce înseamnă mult mai mult decât o valoare materială, și anume: prietenie, unitate, viziune și gândire pozitivă, pentru că, dacă membrii clubului au reușit să deruleze un astfel de proiect, înseamnă că dau dovadă de umanism și dorință de afirmare a noii generații, ceea ce înseamnă foarte mult și reprezintă și un eveniment marcant pentru câștigători.
Reporter: Ai făcut sacrificii pentru a atinge performanţele pe care le ai?
Marian Ionuț Cioplean: Sacrificiile au fost necesare în majoritatea reușitelor mele, nu în toate, dar, niciodată nu aș fi putut să ajung unde sunt astăzi, fără sacrificii. Am sacrificat multe lucruri pentru a performa astăzi. În special, timpul a fost cel mai important și mai mare lucru sacrificat. Sacrificiile au fost necesare.
Reporter: Ce te motivează?
Marian Ionuț Cioplean: Baza motivației mele sunt oamenii. De la oameni pornește totul. Interacțiunea, relațiile interumane, socializarea, comunicarea – caracteristica esențială a existenței umane, toate acestea sunt elemente caracteristice oamenilor. Cel mai puternic element motivant pe care îl preiau de la oameni este zâmbetul. Recunoștința este universală, aceasta poate fi arătată pur și simplu printr-un zâmbet sincer. Fericirea transmisă din și prin oameni este cel mai important factor motivațional pentru mine. Viaţa nu este despre a te găsi pe tine însuţi. Viaţa este despre a te crea pe tine însuţi. Eu am reușit să-mi creez motivația în aceste lucruri atât de simple, dar totodată complexe. Nu avem dreptul de a consuma fericire fără a o produce, iar acesta este țelul meu, să produc fericire în oameni, pentru a putea apoi să consum fericire.
Reporter: Povesteşte-ne cum este o zi obişnuită din viaţa ta?
Marian Ionuț Cioplean: O zi obișnuită din viața mea începe undeva pe la ora 6.30 și se încheie undeva pe la ora 23.30. În tot acest timp derulez tot felul de activități, de la micul-dejun de dimineață, pregătitul pentru școală, apoi 6 ore de studiu, iar mai apoi un timp dedicat atât studiului în perioadele care impun acest lucru, dar, în special, relaxării și dedicării timpului pentru propria persoană. O mențiune importantă este aceea că, o zi obișnuită pentru mine este o zi în care nu am uitat să zâmbesc sau în care am reușit să fac pe cineva să zâmbească, dacă nu, înseamnă că am ratat acea zi.
Reporter: Care sunt planurile tale de viitor?
Marian Ionuț Cioplean: În orizonturi largi de perspectivă doresc să-mi realizez un echilibru între carieră-personalitate-familie, iar ca planuri recente am decis să urmez cursul firesc al lucrurilor, așa-numitul „destin”, dar, pot să spun faptul că am hotărât să urmez în continuare studii superioare și să-mi stabilesc mult mai bine direcțiile mele de evoluție viitoare.
Reporter: Unde şi cum te vezi peste 10 ani?
Marian Ionuț Cioplean: Peste 10 ani mă văd într-o oarecare stabilitate a celor ce mi le-am propus. Mă văd activând în mai multe domenii de activitate, atât la stat, cât și la privat, poate chiar antreprenor. Dar, mă văd activând în principal pentru domeniul pasiunii mele, rămânând în domeniul educației drept profesor, pentru a putea forma și performa noi și noi generații de oameni. De asemenea, mă văd rămânând un stâlp neclintit în susținerea județului Gorj și a orașului meu natal, orașul Târgu Jiu.
Reporter: Care este secretul reuşitei tale?
Marian Ionuț Cioplean: Secretul reușitei mele este psihologia și construcția mea ideologică la nivel conceptual. Întotdeuna am văzut lumea diferit față de restul. Am căutat să găsesc ceea ce este mai bun în oameni. Fiecare om este frumos în felul său, depinde de ochii care-l privesc. Iar, reușita am extras-o prin puterea exemplului preluat de la oamenii puternici. Nimeni nu a putut să-mi ajungă la asentimentul vizionar general al concepției mele până la ora actuală, doar la asentimente particulare, uneori pure coincidențe. Numai câțiva, dar foarte restrâns acest cerc de oameni, și anume prieteni, care au reușit să pătrundă-năuntru ființei mele, să-mi descopere secretele. Un secret este și munca depusă și determinarea. Dar, principalul secret al reușitelor mele este acela al capacității de a-mi putea depăși condiția, fapt care nu poate fi realizat de mulți oameni.
Reporter: Ce sfaturi ai pentru elevii de şcoală primară? Dar pentru cei din generaţia ta?
Marian Ionuț Cioplean: Toți elevii, atât cei de școală primară, cât și cei de liceu, ar trebui să nu uite de lucruri esențiale care nu trebuie pierdute din vedere în sistemul de educație, și anume aprecierea ce trebuie să o aducă dascălilor și profesorilor, întrucât viitorul lor este influențat de acest om, numit „dascăl”, iar munca fiecărui om merită apreciată. Mulți realizează prea târziu faptul că au avut la dispoziție aceste șlefuitoare de diamante, acești oameni care se ocupă cu formarea de personalități, dar nu au știut să aprecieze aceste aspecte.
Elevii de școală primară să se focuseze atât pe aspectele ce țin de abordarea domeniilor de studiu, cât și pe cultivarea sufletului, a frumosului și a talentului fiecăruia. Elevii generației mele să pună accent pe direcțiile de urmat în carieră, dar, în special, pe cultivarea și menținerea spiritului civic. Ambele planuri trebuie să-și îndrepte atenția atât spre tematica cunoașterii înconjurătoare, dar și spre dezvoltarea personalității fiecăruia în cel mai frumos mod posibil. Și, ceea ce trebuie avut mereu în vedere… zâmbetul. NU UITAȚI! ZÂMBIȚI MAI MULT ÎN FIECARE ZI! ESTE MINUNAT SĂ ZÂMBEȘTI!
A consemnat Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here