Promovabilitate de peste 63% la Definitivat

216

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a publicat, ieri, primele rezultate ale examenului de definitivare în învățământ. În Gorj, peste 60% dintre candidații care au susținut proba scrisă au reușit să obțină note egale sau mai mari decât 8. Spre deosebire de examenul de Titularizare, la Definitivat s-a înregistrat și o notă de 10.

În județul Gorj, s-au înscris în vederea susținerii examenului 190 de candidați, însă doar 178 dintre aceștia și-au și validat fișele de înscriere. La proba scrisă, ce s-a desfășurat în data de 4 august, la la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu, s-au prezentat doar 151 dintre candidații așteptați, iar 48 dintre aceștia s-au retras, în final fiind trimise spre evaluare doar 103 lucrări. După o așteptare de o săptămână, candidații care au susținut proba scrisă au aflat, ieri dimineață, cât de bine s-au descurcat și dacă au dobândit sau nu dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Note între 4 și 10
La nivelul județului nostru, profesorii par să se fi descurcat mai bine decât la examenul de Titularizare. 63,1% dintre candidați au obținut cel puțin nota 8, iar unul dintre aceștia a reușit chiar să promoveze examenul cu nota maximă. Cea mai mică notă înregistrată în Gorj este 4,35. Pe tranșe de note, situația se prezintă astfel: trei note între 4 și 4,99, șase note între 5 și 5,99, 14 note între 6 și 6,99, 15 note între 7 și 7,99, 43 de note între 8 și 8,99, 21 de note între 9 și 9,99 și o notă de 10. Singura notă de 10 înregistrată la nivelul județului nostru a fost obținută de Gavrilă Alina-Luminița, profesor la Școala Gimnazială Scoarța, care a susținut examenul la disciplina Psihologie. Foarte aproape de această notă s-a aflat și o altă candidată, Filiș Cristina, profesor la Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Târgu-Jiu, care a susținut examenul la Matematică și a cărei lucrare a fost notată cu 9,9. La nivel național, rata notelor peste 8 obţinute de candidaţii care au susţinut proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar (sesiunea 2016) este de 66,25%. Astfel, din totalul de 6.196 de candidaţi cu note, 4.105 candidaţi au primit note între 8 şi 10. Dintre aceştia, 39 de candidaţi au fost notaţi cu 10. În ceea ce priveşte tranşele de note cuprinse între 1 şi 7,99, situaţia este următoarea: note sub 5 – 227 (3,66%), note între 5 şi 5,99 – 355 (5,73%), note între 6 şi 6,99 – 803 (12,96%), note între 7 şi 7,99 – 706 (11,39%). 7 candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentative de fraudă, iar 6 lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Contestațiile se depun până la ora 15.00
Cadrele didactice nemulțumite de notele obținute au putut depune contestații, ieri, după afișarea rezultatelor. Contestațiile mai pot fi depuse și astăzi, până la ora 15.00. Reamintim că, în contestaţie, candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii: numele, iniţiala tatălui şi prenumele, codul numeric personal, denumirea centrului de examen şi judeţul unde a susţinut examenul, disciplina la care a susţinut examenul și nota contestată.

Rezultatele finale, afișate săptămâna viitoare
Dacă contestațiile le vor aduce sau nu o notă mai mare, vor aflat însă abia săptămâna viitoare. Afișarea rezultatelor finale ale examenului de definitivare în învățământ este programată pentru data de 18 august. Cadrele didactice trebuie să promoveze examenul de definitivare dacă doresc să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. În caz contrar, ei pot fi angajați în învățământ doar pe perioadă determinată, ca profesori debutanți. În cadrul acestui examen, candidații trebuie să treacă, pe lângă proba scrisă, și de două inspecții la clasă. La proba scrisă sunt admiși doar candidații care îndeplinesc cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar în curs şi minimum media 8 la inspecţiile speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar. Profesorii se pot prezenta la Definitivat doar în maximum trei sesiuni, susţinute în cel mult 5 ani. În cazul în care un profesor care a luat Titularizarea pică Definitivatul în această perioadă de maximum trei sesiuni, el pierde calitatea de titular, pentru că i se desface contractul de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată. După definitivare, evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I. Drepturile salariale se acordă cadrelor didactice care au promovat examenul, începând cu data de 1 septembrie a anului şcolar următor celui în care s-a desfăşurat examenul.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here