Proiectul UCB privind aria naturală Cheile Olteţului s-a finalizat

139

Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu a organizat, joi, conferinţa de finalizare a proiectului european „Măsuri de management privind conservarea biodiversităţii şi conştientizarea publică a ariei naturale protejate Cheile Olteţului”. Proiectul s-a derulat pe parcursul a doi ani, fiind implementat de UCB Târgu-Jiu în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj. Potrivit managerului de proiect, Daniela Cîrţînă, obiectivele propuse au fost realizate 100%.

În scopul cercetării şi protejării Cheilor Olteţului, Universitatea Constantin Brâncuşi din Tg-Jiu în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj au demarat pe o perioadă de 24 de luni (2010 – 2012), proiectul „Măsuri de management privind conservarea biodiversităţii şi conştientizarea publică a ariei naturale protejate Cheile Olteţului”. Proiectul, finanţat prin POS Mediu, a avut drept obiectiv general conservarea, protejarea şi creşterea biodiversităţii ariei naturale protejate Cheile Olteţului. Cât priveşte obiectivele specifice ale proiectului, acestea au fost: elaborarea măsurilor de management al ariei naturale protejate Cheile Olteţului în concordanţă cu măsurile de conservare a patrimoniului natural în ariile naturale protejate ale reţelei Natura 2000; creşterea gradului de conştientizare publică şi promovare a ariei naturale protejate Cheile Olteţului prin educaţie ecologică, informare şi consultare privind importanţa conservării, protejării şi creşterii biodiversităţii în această arie. Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost locuitorii din Polovragi, elevii de la şcoala din această localitate, Universitatea „Constantin Brâncuşi” şi custodele ariei protejate Cheile Olteţului – SC Buterfly Craiova.

Activităţile proiectului
Potrivit managerului de proiect, Daniela Cîrţînă, în cadrul proiectului „Măsuri de management privind conservarea biodiversităţii şi conştientizarea publică a ariei naturale protejate Cheile Olteţului” „s-au desfăşurat activităţile de cartare a habitatelor de importanţă comunitară, cartare şi inventariere a speciilor, evaluare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor, precum şi elaborare a unui plan de măsuri de menţinere/ îmbunătăţire a stării de conservare a speciilor şi habitatelor din aria protejată Cheile Olteţului. Alte activităţi au fost de conştientizare publică şi consultare, informare şi management”.

Rezultatele obţinute
În interiorul limitelor rezervaţiei naturale Cheile Olteţului au fost identificate 11 tipuri de habitate de interes comunitar, conform clasificării habitatelor Natura 2000, dintre care patru tipuri de habitate de interes prioritar. Proiectul derulat în aria naturală protejată Cheile Olteţului a vizat de asemenea cartarea şi inventarierea a 14 specii de floră şi faună, dintre care opt specii de mamifere (şapte specii de lilieci şi specia Canis lupus – lup), două specii de amfibieni (Bombina variegata şi Rana dalmatina), o specie de reptile (Podarcis muralis), o specie de peşti (Barbus meridionalis) şi două specii de plante (Campanula serrata şi Galanthus nivalis). „De asemenea, au fost identificate ameninţările asupra populaţiilor speciilor de floră şi faună din interiorul şi vecinătatea rezervaţiei naturale Cheile Olteţului. Dintre acestea se pot enumera: turismul necontrolat, distrugerea sau fragmentarea habitatelor, braconajul, colectarea unor specii în scopul comerţului (în principal pentru specia Galanthus nivalis – ghiocel), lucrările de infrastructură, întreruperea conectivităţii longitudinale a cursului râului Olteţ. Proiectul a inclus de asemenea elaborarea unui Plan de măsuri de menţinere/ îmbunătăţire a stării de conservare a speciilor şi habitatelor din aria protejată, plan de măsuri ce va fi ulterior inclus în Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, a explicat Daniela Cîrţînă, manager de proiect. Au fost realizate, de asemenea, şi studii privind caracteristicile habitatelor din aria naturală protejată Cheile Olteţului, o bază de date referitoare la cele şapte habitate, s-au elaborat hărţi GIS pentru habitatele care au făcut obiectul proiectului, studii de specialitate pentru speciile de floră şi faună inventariate, o bază de date pentru acestea şi hărţile GIS, dar şi un studiu privind starea de conservare a acestor specii şi habitate.

Activităţi de informare
Cât priveşte partea de informare şi conştientizare, în cadrul proiectului „Măsuri de management privind conservarea biodiversităţii şi conştientizarea publică a ariei naturale protejate Cheile Olteţului” s-au derulat mai multe activităţi, precum: organizarea întrunirii publice cu locuitorii comunei Polovragi – noiembrie 2010; organizarea de acţiuni „door to door” în localitatea Polovragi: în lunile mai 2011 şi noiembrie 2011; acţiuni cu implicarea elevilor şcolii din localitatea Polovragi – octombrie 2011.Managerul de proiect a declarat că toate obiectivele propuse au fost realizate 100%. Mai trebuie precizat faptul că valoarea proiectului a fost de 739.530 lei, valoarea finală a acestuia fiind de 660.000 lei.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here