Proiectul UCB „Acum facem practică”, în plină desfăşurare

287

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, în parteneriat cu Endurance – Olanda, Consiliul Judeţean Gorj şi Fundaţia Institutului Universitar  „Constantin Brâncuşi” continuă activităţile prevăzute în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/138515 cu titlul ”Acum facem practică”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Până în prezent au fost încheiate parteneriate cu peste 20 de furnizori de practică, alte zece fiind în curs de încheiere.

Proiectul „Acum facem practică” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,  Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”. Perioada de implementare este 29.04.2014 – 29.10.2015, adică 18 luni. Potrivit responsabilului mass-media şi comunicare, Virgil Popovici, nu sunt probleme în derularea proiectului. S-a făcut întocmirea şi finalizarea Metodologiei privind selectarea furnizorilor de practică; până la această dată au fost încheiate un număr de circa 22-23 de parteneriate cu furnizori de practică pentru studenţii înscrişi în cadrul proiectului de mai sus, studenţi aflaţi la specializările din cadrul facultăţilor implicate, respectiv: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative şi Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale. Mai sunt in curs de încheiere alte zece parteneriate, care vor acoperi necesarul de furnizori de practică pentru studenţii înscrişi.  „Furnizorii de practică, cu care s-au încheiat deja parteneriate sunt următorii: a) autorităţi ale administraţiei publice locale şi judeţene – Consiliul Judeţean Gorj, Primăria – Consiliul local din localităţile Baia de Fier, Bumbeşti – Piţic, Polovragi, Alimpeşti; b) instituţii de învăţământ şi de cultură – Muzeul Judeţean Gorj, Grădiniţa cu program prelungit Lumea copiilor; c) instituţii bancare şi societăţi de asigurare – reasigurare – SC OTP Bank SA, SA Asigurare-Reasigurare ASTRA SA; d) agenţi economici – SC Turism Parc SA, SC Centrul de Calcul SA, SC CEZ România SA, Artego SA, SC Un produs genial SRL, SC Ratipest Prod SRL, SC Initial Cont SRL, SC CNC Tech SRL, SC Mirfo Trading SA; e) Birouri Notari Individuali, Cabinete Individuale de Avocaţi, Birouri Executori Judecătoreşti”, menţionează  Virgil-Ion Popovici, responsabil mass-media şi comunicare.

Consiliere pentru studenţi
Studenţii înscrişi beneficiază de consiliere profesională individuală, minimum două ore pentru fiecare student. În cadrul biroului amenajat pentru proiect, se vor organiza seminarii de acumulare de competenţe şi orientare profesională şi în carieră pentru studenţi pe diverse teme.
Pentru fiecare dintre aceste seminarii este elaborat kitul de instrumente pentru activităţi de consiliere şi orientare profesională şi în carieră de către experţii responsabili cu această activitate. „Pentru a facilita accesul cât mai multor studenţi la aceste servicii de consiliere şi orientare, serviciile vor fi furnizate  şi online prin intermediul platformei online e-consiliere şi e-mentorat. În urma acestor activităţi de evaluare şi consiliere, fiecare student îşi structurează o mapă de carieră”, a mai spus Popovici.
De fapt, prin raportare la conţinutul concret al proiectului, până la această dată, au fost realizate sau a fost prelungită perioada de derulare pentru următoarele activităţi propuse pentru această perioadă: A2.2. Elaborare instrumente şi metode inovative de informare, consiliere şi orientare profesională prin programe de practică (realizată); A3.1.1 Dezvoltare metodologie şi instrumente de identificare, selecţie şi derulare relaţii parteneriale cu organizaţii gazdă pentru stagiile de practică (realizată); A 3.1.2 Identificarea, negocierea condiţiilor de desfăşurare a stagiilor de practică şi semnarea convenţiilor de practică cu instituţiile publice sau private (realizată); A3.3.1. Dezvoltare metodologie program practică judeţeană şi europeană – prelungită cu încă trei luni; A3.3.2.
Înscriere şi selecţie studenţi – prelungită cu încă trei luni; A3.3.3 Derularea stagiilor de practica la nivel judeţean – prelungită cu încă trei luni; A 3.3.4 Derularea stagiilor de practică la nivel European – prelungită cu încă două luni; A3.3.5 Monitorizarea şi Evaluarea stagiilor de practică – prelungită cu încă două luni. În ceea ce priveşte informarea celor 500 de studenţi propuşi, această activitate se apropie de final, iar consilierea s-a realizat pentru aproximativ 200 de studenţi din totalul grupului ţintă. Pentru mai multe informaţii, studenţii  interesaţi pot accesa site-ul proiectului www.acumfacempractica.ro.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here