Proiectul privind structura anului școlar 2017-2018, în consultare publică

250

Ministerul Educației Naționale a lansat în consultare publică, în perioada 2-24 februarie, proiectul de ordin privind structura anului școlar 2017-2018.

Potrivit proiectului respectiv, anul școlar 2017-2018 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare. Prin excepție, pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar va avea 32 de săptămâni de cursuri și se va încheia în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a anul școlar va avea 34 de săptămâni de cursuri și se va încheia în data de 8 iunie 2018. De asemenea, pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, pentru clasele din învățământul profesional și pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor va fi cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare, pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor va fi de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare. În ceea ce privește stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, acestea cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

Cursurile încep pe 11 septembrie
În proiect se precizează că anul şcolar 2017-2018 va începe pe data de 1 septembrie 2017, se va încheia pe data de 31 august 2018 şi va fi structurat pe două semestre. Semestrul I va avea 19 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018. Astfel, cursurile vor începe pe 11 septembrie, iar elevii vor merge la școală până pe 22 decembrie. În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă ar urma să înceapă sâmbătă, 23 decembrie 2017 și se va încheia duminică, 7 ianuarie 2018. Elevii vor reveni la școală pe 8 ianuarie și vor merge la cursuri până pe 2 februarie 2018, pe 3 februarie urmând să înceapă vacanța intersemestrială, ce se va încheia pe 11 februarie. Semestrul al II-lea va avea 17 săptămâni și va începe pe 12 februarie. Vacanța de primăvară este programată în perioada 10 – 22 aprilie 2018, iar vacanța de iarnă va începe pe 23 iunie 2018. În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului. În ceea ce privește programul național „Şcoala altfel”, acesta se va desfășura pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, în intervalele următoare: pentru învățământul preșcolar și primar – 13 noiembrie 2017 – 24 noiembrie 2017, 26 februarie 2018- 30 martie 2018 sau 14 mai 2018 – 8 iunie 2018; pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal: 16 octombrie 2017 – 24 noiembrie 2017, 26 februarie 2018- 30 martie 2018 sau 14 mai 2018 – 8 iunie 2018. Intervalul aferent programului ”Școala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale. Lucrările semestriale/tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare. În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin. Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.
Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educaţiei Naționale.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here