Proiectul „Echilibru”, prezentat la Târgu-Jiu

210

Caravana de informare în cadrul proiectului „Echilibru – o nouă abordare a vieţii familiale cu cea profesională” a ajuns, ieri, la Târgu-Jiu. La întâlnire au fost invitaţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai ONG – urilor şi nu numai. Au fost diseminate informaţii privind proiectul al cărui beneficiar este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Proiectul „Echilibru – o nouă abordare a vieţii familiale cu cea profesională” îşi propune să asigure premisele dezvoltării facilităţilor de îngrijire a copiiilor, astfel încât prin intermediul acestor facilităţi să li se ofere părinţilor posibilitatea să se întoarcă pe piaţa muncii şi continuarea activităţii lor profesionale. Această abordare conduce la atingerea obiectivului general al Axei prioritare nr. 6 prin promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, dar ceea ce este foarte important, contribuie la atingerea obiectivelor operaţionale ale DMI 6.3. privind consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare ale femeilor şi persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Proiectul se axează şi pe sensibilizarea tinerelor mame cu privire la dezavantajele de a-şi întrerupe activitatea profesională. După o perioadă de întrerupere a activităţii profesionale, competenţele profesionale ale angajatelor trebuie reînnoite şi actualizate, ţinând cont de progresele înregistrate. Eforturile pe care autorităţile şi angajatorii trebuie să le facă privind reducerea/flexibilizarea timpului de lucru şi îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a copiiilor vor conduce indirect la promovarea de noi atitudini în comunitate şi de a încuraja bărbatul şi femeia să ajungă la o asumare echilibrată a responsabilităţilor familiale.

„Echilibru”, la Târgu-Jiu
Beneficiarul proiectului „Echilibru” este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Reprezentanţii acestuia au ajuns marţi, 3 septembrie 2013, la Târgu-Jiu. S-a organizat o întâlnire în cadrul căreia au fost diseminate informaţii legate de proiect. Invitaţi la eveniment au fost reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai ONG-urilor şi nu numai.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: realizarea de studii şi cercetări privind dezvoltarea sistemului din România prin care să se evidenţieze avantajele pe care le pot avea familiile şi copiii, angajatorii şi angajaţii, precum şi societatea, ca urmare a implementării politicilor integrate privind concilierea vieţii familiale cu cea profesională; încurajarea angajatorilor de a introduce măsuri care să faciliteze concilierea vieţii familiale cu cea profesională; crearea cadrului necesar dezvoltării serviciilor, flexibile şi adaptate, pentru îngrijirea copiiilor; promovarea de bune practici şi diseminarea acestora. Perioada de implementare este decembrie 2010 – decembrie 2013, proiectul fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here