Proiectul de HG privind bursa profesională, adoptat de Guvern

163

În ultima şedinţă de Guvern a fost adoptată şi o Hotărâre prin care se acordă un sprijin financiar elevilor care aleg să frecventeze învăţământul profesional. Este vorba de o bursă profesională în valoare de 200 de lei, de care elevii vor putea beneficia pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Hotărârea privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional a fost adoptată în cadrul şedinţei de Guvern de marţi. Potrivit acestei Hotărâri, elevii din şcolile profesionale vor primi o bursă lunară în valoare de 200 lei, ce va fi acordată pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale. Nu vor beneficia de bursă, pentru anii de studiu pe care îi repetă, elevii declaraţi repetenţi. De asemenea, dacă un elev va înregistra mai mult de 10 absenţe nemotivate într-o lună, bursa se suspendă în luna următoare; în cazul unui elev care a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, sau a acumulat cel puţin 20 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu, bursa nu se acordă pe o perioadă de trei luni. Dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe an şcolar plata bursei se suspendă pe o perioadă de 6 luni. Pentru a putea beneficia de acest sprijin financiar, elevii majori vor depune, la unitatea de învăţământ la care este înscris, o cerere de acordare a bursei. În cazul elevilor minori, cererea va fi formulată de persoana care exercită autoritatea părintească. De precizat că elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”. Plata bursei se va face începând cu luna noiembrie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here