Proiectele de îmbunătăţiri funciare vor putea primi finanţare prin PNDR

351
Proiectele de îmbunătăţiri funciare, pentru care proprietarul sau administratorul asigură accesul liber la infrastructura realizată, vor putea primi finanţare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin PNDR, potrivit unei Hotărâri de Guvern.

Potrivit actului normativ, finanţarea publică nerambursabilă a proiectelor este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile

„Am dat posibilitatea ca şi pentru sistemele de irigaţii să poată fi accesate fonduri comunitare destinate dezvoltării agriculturii”, a declarat ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu.
Solicitantul are posibilitatea să depună mai multe proiecte pentru măsuri diferite din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), pentru a fi cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
De asemenea, beneficiarul poate depune proiecte pentru a fi cofinanţate din FEADR şi în situaţia în care are în derulare proiecte de investiţii diferite, finanţate prin Programul SAPARD.
Noile reglementari adoptate de Guvern modifică HG 224/2008, stabilesc cadrul general pentru aplicarea procedurilor de evaluare, selecţie, contractare, achiziţii, plată, control şi monitorizare aferente proiectelor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin PNDR.
Sorin Milcu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here