Proiecte privind asigurarea și evaluarea calității în învățământul preuniversitar, în dezbatere publică

295

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) supune dezbaterii publice, în perioada 29 octombrie – 9 noiembrie 2016, două documente privind asigurarea și evaluarea calității în învățământul preuniversitar.

Demersul Ministerului Educației vizează proiectul de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, respectiv proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Standardelor (standarde de autorizare de funcţionare provizorie și de acreditare), a standardelor de referință (standarde de calitate) și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar. ”Metodologia și standardele propuse au fost elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Standardele au trecut printr-o primă rundă de consultări publice (ianuarie 2015-iulie 2016) ulterior fiind pilotate, în intervalul martie – iunie 2015, în peste 680 de unități de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural și mediul urban. Varianta finală a proiectului integrează deopotrivă observațiile rezultate în urma pilotării și observațiile membrilor Comisiei Consultative a ARACIP. Prin noile standarde activitatea de evaluare instituțională va fi reorientată spre concentrarea activității școlare pe promovarea bunăstării (ante)preșcolarului/elevului și pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării. De asemenea, se pune un accent deosebit pe valorizarea resursei umane în educație și pe promovarea răspunderii sociale și a bunei guvernări. Alte două direcții de acțiune sunt fundamentarea funcționării și dezvoltării instituției școlare pe dovezi alături de consolidarea dialogului și a colaborării între instituția de învățământ, părinți, autoritate locală și cu întreaga comunitate, în beneficiul (ante)preșcolarilor/elevilor”, se arată într-un comunicat al MENCȘ. Potrivit aceleiași surse, din punct de vedere al conținutului, noile standarde sunt centrate pe 10 aspecte esențiale, evaluând modul în care instituția de învățământ asigură și îmbunătățește: comunicarea cu beneficiarii de educație, cu personalul instituției de învățământ, cu instituții și persoane din comunitate și din afara acesteia; rezultatele învățării obținute de (ante)preșcolari și elevi; bunăstarea la nivelul (ante)preșcolarilor și al elevilor, dar și al personalului instituției de învățământ; rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor aparținând categoriilor defavorizate pe criterii economice, educaționale, culturale, etnice sau de orice altă natură; rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor cu dizabilități / cu cerințe educaționale speciale; rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor talentați și/sau capabili de performanțe înalt; capacitatea managerială și instituțională; capacitatea profesională a corpului profesoral; combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităților și interculturalitatea vieții școlare; dimensiunea europeană a educației oferite. Metodologia și standardele propuse vor sta la baza procesului de acreditare și evaluare periodică a unităților școlare și a programelor de studii oferite de către acestea, la nivelul învățământului preuniversitar din România. Procesul în sine va fi inițiat de Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, începând cu anul universitar 2018 – 2019. Propunerile, observațiile și sugestiile celor interesați pot fi trimise pe adresa dezbateripublice@edu.gov.ro, astfel încât pe baza acestora să poată fi adoptată varianta optimă de lucru.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here