Proiecte internaţionale la Colegiul Tehnic Mătăsari

252

Colegiul Tehnic Mătăsari a beneficiat anul acesta școlar de un proiect Leonardo da Vinci “Acces pe piața muncii în lumea comerțului modern prin stagiul de pregătire internațional” LLP/LdV/IVT/2013/RO/023. Grupul țintă a fost format din 20 de elevi din învățământul liceal tehnologic clasa a X-a, profil servicii, domeniul de pregătire de bază-comerț care au efectuat stagiul de pregătire practică de trei săptămâni în Portugalia. Acest lucru a fost posibil prin programul Leonardo da Vinci finanțat de Comisia Europeană ca parte a Programului de învățare pe tot parcursul vieții.

col matasari1 1Mobilitatea a avut loc în perioada 20.01.2014-9.02.2014. Plasamentul s-a derulat la Casa de Educacao din Lisabona, iar stagiul de pregătire practică s-a efectuat la două societăți comerciale Pingo Doce și Mercearia do Chiado/Amanhecer.
Elevii au lucrat în trei schimburi, în grupe de câte trei și patru elevi. La începutul fiecărei săptămâni grupele schimbau programul astfel încât să participe prin rotație la toate sarcinile ce se efectuează pe parcursul unei zile în cadrul unităților economice conform programului din Acordul de formare. De asemenea, s-au respectat competențele specifice domeniului de pregătire generală pentru comerț. În afara stagiului de pregătire practică, elevii au beneficiat de un curs de pregătire pentru limba portugheză în urma căruia aceștia au primit un certificat de pregătire lingvistică A1, de un program cultural ce a constat în vizite la obiective turistice din Lisabona, dar și din orașele învecinate.
col matasari2 1În urma acestei experiențe, elevii au dobândit cunoștințele, abilitățile și competențele profesionale prevăzute în Standardele de pregătire profesională, și-au dezvoltat competențele lingvistice de comunicare în limbă străină de circulație internațională-engleza, și-au îmbogățit cunoștințele despre cultura Portugaliei ca țară europeană, și-au întărit capacitatea personală de a identifica punctele critice și definirea obiectivelor strategice în dezvoltarea personală. La nivel instituțional, proiectul a impulsionat cadrele didactice din cadrul C.T. Mătăsari în ceea ce privește dorința de a accesa programe europene, de a participa cu elevii la asemenea proiecte. Pentru membrii echipei de proiect a constituit o experiență unică ce a condus la îmbogățirea modalităților de comunicare profesor-elev, în condițiile în care procesul de instruire se desfășoară într-o țară străină, când pot să apară anumite probleme de comunicare lingvistică, cu tutorii de stagiu.
col matasari2 2Ca urmare a acestei experiențe, în anul școlar avem un nou proiect Leonardo da Vinci “Acces pe piața muncii în domeniul IT prin stagiul de pregătire internațional” LLp-LdV/IVT/2013/RO/025 în Polonia la Wroclaw-Centrum Ksztaicenia Praktycznego care este o instituție publică în domeniul educației care are ca obiective susținerea tinerilor aflați în formare profesională inițială prin organizarea de stagii de instruire practică. De acestă dată grupul țintă va fi format din 15 elevi de clasa a XII-a profil tehnic specializarea tehnician operator tehnică de calcul.
Întocmit: Prof. Danciu Rodica – responsabil proiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here