Proiect finalizat cu succes de către UCB

400

„Creșterea gradului de internaționalizare a UCB Târgu-Jiu prin participarea la târguri educaționale internaționale și organizarea evenimentului „International Week” a ajuns la final. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a derulat și a finalizat cu succes proiectul cu titlul „Creșterea gradului de internaționalizare a UCB Târgu-Jiu prin participarea la târguri educaționale internaționale și organizarea evenimentului „International Week”” (Domeniul: 2. Internaționalizarea învățământului superior din România, Cod: CNFIS-FDI-2018-0272) – GI-TESI, în perioada iunie – decembrie 2018.

Proiectul GI-TESI și-a îndeplinit obiectivul general, acela privind dezvoltarea relațiilor internaționale ale UCB și îmbunătățirea imaginii acesteia, dar și fiecare dintre obiectivele specifice stabilite, prin ducerea la îndeplinire a activităților proiectului. Astfel, au fost realizate materiale promoționale care au fost utilizate în cadrul participării la Conferința și Expoziția Anuală EAIE, Geneva 2018 și a fost dezvoltat un pachet informațional care va fi distribuit beneficiarilor de mobilități. Au fost desfășurate activități de promovare a UCB la nivel regional, național și internațional. A fost promovată oferta educațională a UCB, a sporit vizibilitatea acesteia, s-au dezvoltat colaborări și parteneriate internaționale și s-au consolidat relațiile cu actualii parteneri prin participarea UCB la târgul educațional internațional EAIE, Geneva 2018. Totodată, a fost stimulată participarea personalului și a studenților UCB în cadrul mobilităților internaționale, dar a fost asigurat și accesul studenților non-mobili la experiențe internaționale (internaționalizarea acasă) prin organizarea unor activități specifice în cadrul evenimentului International Week in UCB (workshop, curs de limbă română pentru participanții străini, împărtășirea experiențelor Erasmus+).
Universitatea a organizat în săptămâna 19-23 noiembrie 2018, la Târgu-Jiu, evenimentul International Week în UCB. Alături de cadre didactice și studenți ai UCB Târgu-Jiu, au participat reprezentanți ai Departamentelor de relații internaționale, dar și prorectori responsabili cu domeniul relațiilor internaționale din cadrul unor parteneri Erasmus+, dar și din cadrul partenerilor identificați cu ocazia EAIE 2018 și alți noi colaboratori. Astfel, au fost prezentate bune practici privind internaționalizarea învățământului superior de către reprezentanți ai Jade University (Germania), Technical University of Gabrovo și Technical University of Varna (Bulgaria), University of Political and Economic European Studies „Constantin Stere” și American University of Moldova (Republica Moldova), Immanuel Kant Baltic Federal University (Rusia), Siirt University (Turcia), PHEI “Bukovinian University” și Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ucraina).

Workshop pe parcursul a cinci zile
Timp de 5 zile, UCB a găzduit un workshop pentru prezentarea bunelor practici privind internaționalizarea în învățământul superior, grupuri de lucru pe teme precum: modalitățile de creștere a numărului și a calității mobilităților internaționale, modalități de îmbunătățire a serviciilor oferite de Birourile de relații internaționale ale universităților, asigurarea internaționalizării acasă pentru studenții non-mobili. Totodată, au fost organizate evenimente culturale și recreative prin care s-a dorit dezvoltarea interesului pentru cultura română și, în același timp, dezvoltarea mentalității multiculturale: o excursie, un curs de limbă română oferit oaspeților din străinătate, vizitarea ansamblului monumental al lui Constantin Brâncuși. În cadrul acestei activități, a fost realizat un ghid de bune practici privind internaționalizarea învățământului superior.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here