Proiect European pentru tinerii din mediul rural

157

În zona Polovragi – Baia de Fier s-a desfăşurat Proiectul „Youth Paths”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, Sub-Acţiunea 1.2. Iniţiative ale Tinerilor. Promotorul acestui proiect este Montan Club White Wolf – asociaţie de tineret ce-şi desfăşoară activitatea în zonă. Proiectul se adresează tinerilor din mediul rural şi pune accent pe implicarea lor în activităţi socio-educative şi promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Proiectul „Youth Paths” a urmărit, mai întâi de toate, implicarea tinerilor din mediul rural în activităţi socio-educative, în special în domeniul dezvoltării rurale, de promovare turistică a zonei Polovragi – Baia de Fier şi transformarea ei într-un centru de agrement pentru tineri. De asemenea, proiectul a urmărit şi: promovarea cetăţeniei active şi a educaţiei non-formale în rândul tinerilor; promovarea unui stil de viaţă sănătos prin activităţi outdoor, fizice şi sportive; dezvoltarea solidarităţii şi socializării între tineri; promovarea zonei turistice Polovragi – Baia de Fier, în special a potenţialului turistic neexploatat; completarea ofertei turistice prin crearea unui traseu montan de către tineri; completarea şi promovarea informaţiilor de specialitate cu privire la turismul din zonă; dezvoltarea unor trasee montane sigure, special amenajate pentru ca tinerii să fie motivaţi să-şi petreacă timpul liber în natură.

Beneficii pentru tineri
În spiritul Programului Tineret în Acţiune, priorităţile proiectului au fost participarea şi includerea tinerilor, în scopul dobândirii de către aceştia a cunoştinţelor legate de conceptul de dezvoltare rurală, comportamentul în natură, educaţia pentru sănătate şi altele. Ca abilităţi şi atitudini, tinerii şi-au îmbunătăţit: capacitatea de comunicare, spiritul de echipă şi de iniţiativă, abilităţile de cooperare, abilităţile organizatorice şi de negociere, percepţia faţă de părerile celor din jur, încrederea în forţele proprii şi capacitatea de a lua decizii, spiritul antreprenorial şi comportamentul civic.
Intercultural, proiectul a urmărit să dezvolte sentimentul toleranţei şi al înţelegerii diversităţii.
Totodată, proiectul a sprijinit prevenirea şi combaterea prejudecăţilor şi atitudinilor ce conduc către excluderea din grup a tinerilor cu oportunităţi reduse. Participând la activităţile proiectului, tinerii au avut posibilitatea de a experimenta lucruri noi, care îi ajută să depăşească obstacolele cotidiene, sociale şi economice.

Implicare totală din partea tinerilor
Potenţialul turistic de care dispune zona Polovragi – Baia de Fier a stat la baza acestui proiect. Prin activităţile întreprinse, proiectul a răspuns nevoilor tinerilor de a avea oportunităţi diversificate de a petrece timpul liber într-un mod sănătos şi recreativ, nevoilor de a avea circuite turistice sigure, special amenajate. Printre activităţile şi metodele de lucru cu caracter non formal s-au numărat: activităţi de cunoaştere, brainstorming, photo voice, drumeţia şi altele. Fiind un program adresat tinerilor, implicarea acestora a fost totală, cuprinzând toate fazele proiectului.
Trebuie menţionat că White Wolf Club va oferi sprijin de specialitate celor interesaţi în explorarea zonei şi a oportunităţilor turistice existente. „Prin implicarea, directă sau indirectă, în activităţile proiectului putem enumera ca parteneri şi susţinători: Primăria Polovragi, Primăria Baia de Fier, Ocolul Silvic Polovragi, Agenţia de Protecţia Mediului Gorj, Garda de Mediu Gorj, Serviciul Public de Salvamont şi Salvaspeo Gorj, Direcţia Judeţeană Pentru Sport şi Tineret Gorj, Şcoala Generală Polovragi, Grupul Şcolar Industrial Baia de Fier, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Rurală Târgu-Jiu, Clubul Alpin Român Bucureşti, Şcoala Alpină Craiova, Muzeul Judeţean Gorj, Căminul Cultural Polovragi, Căminul Cultural Baia de Fier, Complexul Peştera Muierilor şi alţii”, a menţionat Gabriel Dan Chiriac, preşedintele White Wolf Club.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here