Proiect de Lege privind împădurirea terenurilor degradate

482
impadurire„Guvernul a adoptat, în şedinţa de astăzi, un proiect de lege privind împădurirea terenurilor degradate”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Muntean. Actul normativ reglementează atât cadrul general privind ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, cât şi procedura de identificare şi delimitare a terenurilor degradate destinate împăduririi şi de constituire a perimetrelor de ameliorare.

„Actul normativ se referă la terenurile degradate indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire. Fac excepţie terenurile care sunt incluse pe Lista siturilor contaminate, care sunt în faza de investigare preliminară sau detaliată sau care fac obiectul unor proiecte de refacere a mediului geologic şi ecosistemelor terestre”, a declarat Ioana Muntean.
Identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor se fac de către o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al Direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, a mai anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului. Comisia va fi formată din:
– primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în calitate de preşedinte al comisiei;
-reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală;
-reprezentantul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară;
-reprezentantul oficiului judeţean de studii pedologice şi agrochimice;
-reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare;
-reprezentantul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;
-reprezentantul direcţiei silvice sau structurii silvice de rang superior şi ocolului silvic de stat sau privat, după caz, în calitate de secretar;
-reprezentantul sectorului de îmbunătăţiri funciare la nivel local;
-specialişti din unităţile şi subunităţile de cercetare şi proiectare în domeniile de îmbunătăţiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice şi pedologice;
-specialişti din Ministerul Mediului, în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condiţiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acţiuni de împădurire.
Sursele de finanţare pentru realizarea acestor lucrări sunt:
-Fondul de ameliorare a fondului funciar – constituit conform Legii fondului funciar nr.18/1991
-Alocaţii de la bugetul de stat
-Sponsorizări de la societăţi comerciale, fundaţii şi altele
-Surse financiare nerambursabile sau credite externe pe termen lung
– Contribuţia benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare
-Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor – constituit conform art. 33 din Codul silvic (Legea 46/2008)
Alte surse legale
Recepţia lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate se realizează cu participarea obligatorie a: deţinătorului terenului; reprezentantului unităţii teritoriale silvice a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; reprezentantului unităţii specializate pentru executarea lucrărilor de împădurire.
Actul normativ adoptat astăzi prevede că împiedicarea, sub orice formă, de către persoanele fizice şi juridice a executării lucrărilor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 de lei până la 1200 de lei. Păşunatul în terenurile degradate împădurite, dacă valoarea prejudiciului este până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 de lei până la 5000 de lei.
Au dreptul să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile personalul silvic împuternicit, ofiţerii şi agenţii de poliţie şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române.
Sorin Milcu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here