Proiect de dezvoltare culturală a tinerilor din Ţicleni şi Tismana

780

Asociaţia “Semănătorul Tismana” şi redacţia revistei “Sămănătorul” au hotărât să-şi extindă activitatea şi în două proiecte pentru tineret înaintate Ministerului Tineretului şi Sportului. Unul vizează implicarea tineretului în viaţa comunităţii prin activităţi şi acţiuni tematice pentru influenţarea politicilor publice locale, iar cel de-al doilea presupune realizarea revistei cultural-informative de interes public local şi judeţean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni”.

Proiectul Dezvoltare Culturală Zonală de Tineret Tismana – Ţicleni îşi propune stimularea “consumului cultural” în rândul tinerei generaţii prin implicarea activă a acestora pentru a duce mai departe valorile culturale din cele două comunităţi ţintă din proiect la nivel local, judeţean, regional şi chiar naţional. Prin această acţiune, tineretul nu se va preocupa doar de diseminarea informaţiilor tematice de tineret şi cultural-editoriale, ci se va implica practic în demersul cultural-editorial cu implicaţii sociale. Va organiza dezbateri şi întruniri, va folosi presa cotidiană în aspectele fierbinţi de azi ale societăţii româneşti şi va participa activ la întregul proces editorial propriu tipărit/online: recoltarea şi alegerea informaţiilor, prelucrarea lor, machetarea şi tehnoredactarea, proceduri premergătoare ieşirii produselor finale: revista online/tipărit, pliante, fluturaşi, bloguri, pagini web, grupuri de discuţii.
Potrivit conducerii Asociaţiei “Semănătorul Tismana”, motivaţia implementării prezentului proiect a pornit de la carenţele din Agenda Culturală a judeţului 2016-2017, în care sunt informaţii sumare vizavi de evenimentele culturale din cele două comunităţi ţintă, precum şi lipsa unui canal de informare şi comunicare dintre tineri şi autorităţi publice locale.
Locaţia proiectului va fi localitatea Tismana, satele aferente şi comunele vecine ale acesteia. Oraşul Ţicleni, prin intermediul partenerilor instituţionali – şcoala şi primăria, a fost ales pentru a disemina prezentul proiect ca exemplu de bună practică, un start în realizarea unor noi proiecte de tineret în anii următori, în scopul oferirii unei continuităţi şi sustenabilităţi a prezentului proiect. Alegerea celor două localităţi, Tismana și Ţicleni, este motivată de faptul că acestea sunt monoindustriale, cu relicve de rural, declarate oraşe recent, fără îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute ca oraş, deşi Tismana are un potenţial turistic deosebit prin patrimoniul său de lăcaşe ortodoxe şi pensiuni turistice de zonă montană, iar oraşul Țicleni dispune de resurse naturale (petrol) fiind un potenţial pentru o dezvoltare economică locală.
“Prin proiectul de faţă se urmăreşte unirea valorilor culturale locale pentru emanciparea acestor localităţi prin revista Observator Cultural, o extindere a experienţei acumulate prin proiectul «9 ne pasă de tine(ri)» şi a Revistei literare lunare «Sămănătorul» care apare online şi tipărit începând cu luna octombrie 2013. Prezentul proiect unifică potenţialul celor două comunităţi mai ales din punct de vedere informaţional creând o punte de legătură pentru tineret, atât culturală, cât şi de voluntariat, făcându-se un schimb de bune practici între cele două comunităţi ţintă”, a declarat Nicolae Tomoniu, preşedintele Asociaţiei “Semănătorul” Tismana.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here