Proiect Comenius, în derulare la Colegiul Auto „Traian Vuia”

129

În perioada 1.07.2012-31.06.2014 Colegiul Auto „Traian Vuia” derulează proiectul multilateral Comenius „Maths and Science For Better Understanding the World We Live In”, în parteneriat cu şase şcoli din ţările: Polonia, Turcia, Franţa, Spania, Grecia şi Italia.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi se adresează atât elevilor, cât şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Pentru a creşte motivaţia elevilor pentru discipline ca matematică, fizică, chimie, biologie, proiectul subliniază aplicaţii interesante ale acestor discipline în viaţa de zi cu zi. Obiectivele proiectului „Maths and Science For Better Understanding the World We Live In” sunt: creşterea motivaţiei şi păstrarea interesului elevilor pentru matematică şi ştiinţe, îmbunătăţirea metodelor de predare de către profesori pentru a face mai atractive aceste discipline dificile, utilizarea de noi tehnologii şi reţele sociale în scopuri educaţionale şi de comunicare, creşterea gradului de conştientizare a elevilor cu privire la piaţa forţei de muncă din Europa şi competenţele ce le sunt necesare, îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Pe parcursul celor doi ani de implementare a proiectului, pentru atingerea obiectivelor propuse, fiecare ţară parteneră va derula diferite activităţi: România va realiza „Ghidul de metode de predare interactive pentru matematică şi ştiinţe”, Polonia va realiza „Revista de ştiinţă”, Spania va organiza ateliere de lucru privind biodiversitatea speciilor de faună şi floră de pe coasta mediteraneană, Grecia va crea wiki-ul „Practică în biologie”, Italia va realiza „Manualul pentru disciplina intercurriculară”, Franţa va pregăti „E-book-ul de probleme matematice din viaţa de zi cu zi” şi Turcia va crea” Dicţionarul de expresii în limba engleză utilizate pentru matematică şi ştiinţe”. Prima reuniune din cadrul proiectului a avut loc în Polonia, între 5-9 noiembrie 2012. Gazdă a fost Liceum Ogolnoksztalcace Nr XVII im Agnieszki Osieckiej din Wroclaw. În cadrul acestei întâlniri fiecare şcoală din parteneriat a participat cu echipe formate din elevi şi profesori. România a fost reprezentată de o echipă formată din trei profesori şi doi elevi, condusă de directorul adjunct al Colegiului Auto Traian Vuia, domnul profesor Liviu Udrescu, care este şi coordonatorul proiectului. Pe perioada vizitei s-au derulat diferite activităţi atractive, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Au fost prezentate programe artistice de către elevii liceului gazdă, a fost organizat un concurs pentru alegerea logo-ului proiectului şi au fost organizate vizite la grădina botanică şi muzeul din localitate. De asemenea a fost organizat un concurs de matematică, care a constat în rezolvarea de probleme practice de către grupe de elevi de diferite naţionalităţi şi a fost făcută o prezentare a unor minerale şi resurse naturale de către profesoara de chimie a liceului. Pentru elevii liceului nostru, această primă reuniune a proiectului a constituit o experienţă interesantă şi atractivă, legând prietenii cu elevii din alte ţări. În februarie 2013 România va fi ţara gazdă pentru cea de-a doua reuniune a proiectului. Tot în perioada 1.07.2012-31.06.2014, Colegiul Auto derulează şi proiectul bilateral Comenius „Eco-Friendly Planet…This is our home, keep it clean!”. Acest proiect se desfăşoară în parteneriat cu liceul Technicheska Profesionalna Guimnasiya “Nikola Vaptsarov”, din Radomir, Bulgaria şi are ca obiectiv principal înţelegerea de către elevi a importanţei menţinerii mediului curat şi gestionarea deşeurilor într-un mod sustenabil.
Coordonator proiecte: Prof. Udrescu Liviu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here