Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, accesat de 33 de comune gorjene

275

pescuit platiÎn judeţul Gorj, depunerea proiectelor pe măsura 322 a început din anul 2008. Măsura 322 presupune renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în…

valoare a moştenirii rurale. Pe parcursul anului trecut, la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Gorj(OJPDRP) au fost depuse 38 de proiecte pe parcursul a două sesiuni. Dintre acestea, selectate au fost doar 11, însă doar un proiect a fost accesat de o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară Bustuchin-Berleşti. OJPDRP Gorj a dezvoltat o adevărată campanie în toate localităţile de accesare a fondurilor pe măsura 322.

Anul acesta, în sesiunea 15 iunie- 31 iulie, au fost depuse 32 de proiecte integrate din care 31 au fost accesate de căte o comună, iar proiectul rămas de către o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară ce cuprinde comunele Stejari şi Hurezani. În total, au accesat măsura 322 un număr de 33 de comune din Gorj. Dintre acestea, proiectul comunei Glogova a fost declarat neconform datorită faptului că dosarul cererii de finanţare a fost incomplet.
Vârstnicii, neexcluşi din proiectele europene
Proiectele depuse de comunele Prigoria şi Muşeteşti au dorit accesarea extinderii reţelei de joasă tensiune. În cel depus de comuna Bumbeşti-Piţic se prevede înfiinţarea unui serviciu social pentru protejarea bătrânilor pentru a nu fi marginalizaţi sau excluşi din mediul social. Comunele Borăscu, Brăneşti, Peştişani, Polovragi, Ţânţăreni, Urdari, Jupâneşti, Ciuperceni, Samarineşti, Băleşti, Schela, Cîlnic, Băleşti, Arcani şi Albeni, şi-au propus să înfiinţeze un centru de asistenţă socială tip „After school”.
„Valoarea totală a proiectelor depuse şi declarate conforme este de peste 332 milioane RON. Un număr de 16 comune nu au reuşit să depună proiecte în sesiunea iunie-iulie 2009, iar două dintre acestea au depus proiect în sesiunile din 2008, dar nu le-au mai redepus în acest an” , a declarat Teodor Popescu, director coordonator adjunct al OJPDRP Gorj.
Alte 23 de comune au încheiat acorduri de parteneriat cu ONG-uri şi instituţii de cult, în principal cu parohiile.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here