Programul de sprijin pentru tomate continuă şi la anul

299

Cultivatorii de tomate în spaţii protejate din judeţul Gorj vor beneficia şi în 2018 de schema de ajutor de minimis prevăzută pentru acest sector în Programul de Guvernare.

Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri, printr-o Hotărâre, schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018. Resursele financiare necesare aplicării schemei sunt de 183 de milioane lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 40 de milioane euro şi se asigură din bugetul pe anul 2018. Schema de minimis pentru anul viitor este similară anului 2017 şi se va implementa la nivelul judeţului nostru de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Gorj, iar potenţialii beneficiari sunt: producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008; producătorii agricoli persoane juridice.

Valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 euro/beneficiar/an. Sumele se plătesc într-o singură tranşă. Pentru o evaluare eficientă a producţiei de tomate, a fost inclusă în cerere obligativitatea producătorilor de tomate ca la finalul recoltării să comunice DAJ cantitatea totală de tomate obţinută pe suprafaţa de 1.000 m2. Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripţionată “Program susţinere tomate, 2018” şi să menţioneze numărul cererii depuse pentru obţinerea finanţării; să obţină o producţie de minim 2 kg de tomate/mp şi să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să valorifice producţia în perioadele ianuarie-mai inclusiv, şi/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Ca urmare a Hotărârii de Guvern adoptată, fermierii din judeţul Gorj interesaţi şi care îndeplinesc cumulativ criteriile necesare pot depune solicitări de înscriere în Program încă de la începutul anului, la DAJ Gorj. În acest an, doar cinci fermieri din judeţul Gorj au primit subvenţia acordată de Ministerul Agriculturii pentru cultivarea şi comercializarea a două tone de tomate. În programul derulat prin DAJ Gorj au fost înscrişi 41 de potenţiali beneficiari, însă, în prima etapă, s-au calificat doar cinci.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here