Programul “Euro 200” debutează la 1 aprilie

161

calcProgramul “Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2012. Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximun 150 lei pe membru de familie.

Elevii care provin din familii cu venituri mici şi îşi doresc calculatoare pot profita şi anul acesta de programul “Euro 200”, derulat de Ministerul Educaţiei. De acest program pot beneficia elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, învăţământ la zi, cu vârsta de până la 26 de ani şi care provin din familii cu venituri brute lunare de până la 150 de lei pe membru de familie. Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul „Euro 200” se va face în perioada 1 – 21 aprilie, la unităţile şcolare la care este înscris elevul sau studentul.

Documente necesare

Cererea, completată de părinte, tutore sau curator în cazul elevilor, va fi însoţită de mai multe documente: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz; copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori; acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard; adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar; adeverinţă din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior; adeverinţă din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior.

Calendar „Euro 200”

Solicitanţii ajutorului vor face obiectul unei anchete sociale, care să verifice veridicitatea celor declarate la capitolul „venituri”. Aceste anchete se vor desfăşura între 19 aprilie şi 19 mai, urmând ca în data de 31 mai să fie afişată pe portalul Ministerului Educaţiei lista de cereri eligibile. Afişarea listei de beneficiari aprobată prin ordin de ministru se va face pe 1 iunie iar eventualele contestaţii pot fi depuse în termen de 5 zile de la afişarea listei pe portalul dedicat, urmând ca rezolvarea acestora să se facă în intervalul 8 – 23 iunie. Bonurile valorice vor fi eliberate între 24 iunie şi 30 iulie, iar calculatoarele vor fi achiziţionate între 24 iunie şi 31 august. Anul trecut au beneficiat de acest program 279 de elevi şi 2 studenţi din judeţul Gorj.

Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here