Programe de formare pentru profesori

265

Cadrele didactice care nu au acumulat 90 de credite profesionale transferabile se pot înscrie în această perioadă la programele de formare acreditate propuse de Casa Corpului Didactic (CCD) Gorj.

Casa Corpului Didactic Gorj organizează în perioada 27 septembrie – 3 octombrie înscrieri pentru următoarele programe de formare acreditate: ”Performanță și calitate în activitatea didactică” (89 ore, 22 credite profesionale transferabile), ”Strategii interactive în context educațional modern” (72 ore, 18 credite profesionale transferabile), ”Predarea – învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ – acțional” (50 ore, 12 credite profesionale transferabile) și ”Evaluare pentru evoluția în carieră” (120 ore, 30 credite profesionale transferabile). Cursurile sunt oferite gratuit pentru câte o grupă (25 cursanți) în limita bugetului disponibil. Se pot înscrie doar cadrele didactice care nu au acumulat 90 de credite profesionale transferabile conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale. Dosarul de înscriere va conține: formular individual de înscriere și avizul unității, copie după CI/BI, copie după actul de studiu din care rezultă specializarea în baza căruia este încadrat la unitatea unde funcționează, copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie după certificatul de naştere, adeverință de încadrare de la unitatea școlară și declarație pe proprie răspundere. Pentru programul ”Evaluare pentru evoluția în carieră” selecția se va realiza conform adresei MENCȘ nr. 1055/DGMRS/17.05.2015 și sunt valabile doar dosarele de înscriere depuse la secretariatul IȘJ Gorj în perioada 15 – 20 iunie 2016 care vor fi completate cu avizul unității de învățământ și declarația pe proprie răspundere. Depunerea dosarelor se face zilnic, între orele 10.00 – 14.00, la sediul CCD Gorj.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here