Program prelungit pentru gorjenii fără acte de identitate

129

Reprezentanţii Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Populaţiei Gorj, informează cetăţenii, că urmare a apropierii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, din data de 09.12. 2012, în perioada 03.12. – 09.12.2012 primirea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi stabilirea reşedinţei, precum şi eliberarea actelor de identitate se vor desfăşura în cadrul unui program de lucru cu publicul, prelungit. De asemenea aceştia sunt rugaţi să verifice termenul de valabilitate a actului de identitate.

Programul pentru eliberarea actelor de identitate şi stabilirea reşedinţei, precum şi eliberarea actelor de identitate se vor desfăşura în cadrul unui program de lucru cu publicul prelungit, după cum urmează: 03.12 – 07.12.2012, zilnic între orele 08.00 – 18.00, de asemenea, sâmbătă şi duminică programul de funcţionare este următorul: sâmbătă, 08.12.2012: între orele 08.00 – 16.00; şi duminică, 09.12.2012: între orele 08.00 – 21.00. Acest program este stabilit atât pentru Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi pentru toate serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ. “Cu această ocazie, rugăm cetăţenii să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate. Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate”, a precizat Doinel Popescu, şeful Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj.

Situaţii în care se solicită eliberarea unei noi cărţi de identitate
Cetăţenii trebuie să solicite serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate în termen de 15 zile de la producerea următoarele situaţii: dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii; în cazul schimbării domiciliului; în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor. În cazul atribuirii unui nou CNP sau în cazul deteriorării actului de identitate; în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; când fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; în cazul schimbării sexului;în cazul anulării actului de identitate.

Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate, trebuie prezentate mai multe documente
Documentele necesare eliberării unei noi cărţi de identitate sunt: actul de identitate deţinut (cu excepţia cazului de pierdere, furt sau distrugere); certificatul de naştere al titularului, precum şi certificatele de naştere ale copiilor minori cu care locuieşte – originale plus copii; certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă – original plus copie; certificatul de deces al soţului, în cazul persoanelor văduve – original plus copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, contract de închiriere, adeverinţei din Registrul agricol, ) – original plus copie. În cazul adeverinţei din Registrul agricol, aceasta trebuie prezentată numai în original.

Cărţi de identitate provizorii
În situaţia în care solicitantul actului de identitate nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi /sau dovada adresei de domiciliu, soluţionarea cererii se va face prin eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, cu termen de valabilitate de maxim l an. În acest sens, solicitantul va trebui să anexeze cererii 3 fotografii tip buletin. În cazul în care solicitantul actului de identitate nu este şi proprietar/coproprietar al spaţiului de locuit, este necesar acordul proprietarului pentru eliberarea actului de identitate la respectiva adresă (cu excepţia cazului în care dovada adresei de domiciliu se face cu un contract de închiriere). Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, respectiv l leu pentru cartea de identitate provizorie, iar este taxa de timbru este de 4 lei, pentru fiecare dintre documente. Acestea se achită la serviciile de impozite şi taxe locale ale municipiilor/oraşelor unde funcţionează serviciilor publice comunitare locale de evidentă a persoanelor sau, în cazul Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu la sediul acesteia.

Scutiţi de la plata cheltuielilor
Şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi de protecţie socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă aflate în unităţi de ocrotire şi de protecţie socială, persoanele cu handicap, ori care beneficiază de ajutor social, în baza documentelor care atestă faptul că solicitantul se află într-una dintre aceste situaţii.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here