Profesorii se pregătesc de examen

915

Zeci de profesori din Gorj se pregătesc pentru susținerea probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, programată pe 14 iulie. La nivelul județului nostru, centru de examen pentru desfășurarea acestei probe a fost desemnată Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să aibă calificativul “Bine” sau “Foarte bine” pentru activitatea desfășurată în anul școlar curent; media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective; să îndeplinească condiţiile privind durata stagiului practic obligatoriu la catedră. „Proba scrisă din cadrul examenului pentru definitivare în învățământ se va desfășura în data de 14 iulie 2021, la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu, str. Agriculturii, Nr. 1. Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 9:00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore, conform art. 22 (1) din OMEC nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar. Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate, conform art. 22 (3) din OMEC nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar. Repartizarea candidaților pe sălile de examen va fi disponibilă în ziua de 13.07.2021, la avizierul centrului de examen”, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Gorj.
Primele rezultate ale probei scrise vor fi afișate pe 21 iulie, contestații se vor putea depune în cursul aceleiași zile, precum și în cursul zilei de 22 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 iulie.
Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Nota minimă de promovare a examenului este 8.
Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here