Profesorii se pregătesc de concurs

223

Mai puțin de două săptămâni le despart pe sute de cadre didactice din Gorj de proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate din învăţământul preuniversitar. Aceasta este programată pe 20 iulie și se va desfășura la Colegiul Tehnic Nr. 2 din Târgu-Jiu.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice, şi se evaluează tot prin note de la 10 la 1.  Primele rezultate se vor afişa pe 27 iulie, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi, dar şi în cursul zilei de 28 iulie. Acestea vor fi soluţionate în zilele de 29 iulie şi 1 august 2016, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 3 august. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 nu pot participa la proba scrisă. De asemenea, candidaţii care nu obţin la inspecţia specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2016, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată, iar cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2016, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2016, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin media 5 la inspecțiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016. Pentru concursul care va avea loc pe 20 iulie sunt vacante 367 de posturi. Dintre acestea 30 sunt titularizabile, 96 sunt pentru suplinire şi 241 sunt posturi cu fracţiuni de normă.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here