Profesorii care nu au ore la clasele terminale, în concediu de odihnă pe perioada vacanței elevilor

1184

Ministerul Educației a transmis în teritoriu o adresă prin care aduce precizări privind concediul cadrelor didactice pe perioada vacanței din luna aprilie. Potrivit documentului, cadrele didactice care nu predau la clase terminale vor fi programate în concediu de odihnă în perioada 2 aprilie – 4 mai; cele care au ore la clase terminale vor fi activitate în perioada 12-29 aprilie și vor putea fi programate, la cerere, în concediu de odihnă doar în zilele în care nu desfășoară activități didactice.

Potrivit Adresei nr. 1.970 a Direcției Generale Învățământ Preuniversitar din 31.03.2021, având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3558/2021 pentru modificarea şi completarea OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 — 2021, precum şi cele ale OMECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, cu modificările ulterioare, la nivelul unităţilor de învăţământ vor fi reprogramate concediile de odihnă ale cadrelor didactice pentru anul şcolar 2020-2021. ”La reprogramarea concediilor se vor lua în considerare următoarele aspecte: cadrele didactice care au în încadrare clase a VIII-a, a XII-a zi şi a XIII-a seral şi/sau frecvenţă redusă,în perioada 12 – 29 aprilie 2021, vor fi în activitate; la cerere, aceste cadre didactice pot fi programate în concediu de odihnă doar în zilele în care nu desfăşoară activităţi didactice la aceste clase; cadrele didactice care nu au în încadrare clase a VIII-a, a XII-a zi şi a XIII-a seral şi frecvenţă redusă vor fi programate în concediu de odihnă, în perioada 2 aprilie – 4 mai 2021; cadrele didactice din învăţământul preşcolar vor fi programate în concediu de odihnă, în perioada 2 aprilie – 4 mai 2021, în situaţia în care unităţile de învăţământ în care sunt încadrate nu organizează activităţi educative cu copiii, cu prezență fizică, conform punctului 5 al art. 2 din OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 — 2021, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în document. În adresa trimisă inspectoratele școlare sunt precizate și categoriile de cadre didactice care vor fi în activitate în perioada vacanței de primăvară: ”În perioada 2 aprilie — 4 mai 2021, vor fi în activitate: cadrele didactice nominalizate în comisiile stabilite prin decizii ale directorilor unităţilor de învăţământ, care în această perioadă au planificate activităţi (de exemplu: înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, desfăşurarea anchetelor sociale în vederea includerii elevilor în programul “Euro 200” ş.a.); cadrele didactice a căror prezenţă se impune în unitatea de învăţământ (de exemplu: asigurarea continuității la conducerea unităţii de învăţământ, prezenţa la şedinţele consiliului de administraţie stabilite în baza actelor normative în vigoare ş.a); cadrele didactice din cadrul CJRAE/CMBRAE implicate în activităţile de evaluare a dezvoltării copiilor în vederea înscrierii la clasa pregătitoare; cadrele didactice din cluburile sportive şcolare implicate în organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive, precum şi cadrele didactice din unităţile conexe implicate în organizarea şi desfăşurarea activităților deja programate”. Aceste cadre didactice vor fi programate în concediu de odihnă în zilele în care nu sunt implicate în activităţi de tipul celor menţionate mai sus. Referitor la salarizarea personalului didactic de predare, în document se precizează că ”în perioada 12 – 29 aprilie, personalul didactic de predare titular, precum şi personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau pe durata viabilităţii postului didactic, care desfăşoară activităţi de predare în această perioadă, va fi salarizat doar pentru norma didactică de predare aferentă funcţiei de bază, în situaţia în care activităţile de predare desfăşurate în această perioadă nu depăşesc o normă didactică de predare; excepţie fac cadrele didactice, care, în perioada 12 – 29 aprilie 2021, desfăşoară activităţi didactice de predare care conduc la depăşirea normei didactice de predare aferente funcţiei de bază, acestea fiind salarizate şi în regim de plata cu ora pentru numărul de ore lucrate în perioada respectivă peste norma de bază. În perioada 12-29 aprilie 2021, personalul didactic de predare asociat/pensionat, angajat în regim de plata cu ora, care are în încadrare clase a VIII-a, a XII-a zi sau a XIII-a seral şi/sau frecvenţă redusă, va fi salarizat pentru activitatea prestată la aceste clase, pentru numărul de ore lucrate în perioada respectivă. Celelalte cadre didactice care nu se află într-una din situaţiile prevăzute la punctele 1 sau 2 vor primi indemnizația aferentă concediului de odihnă, calculată conform prevederilor legale.

Sindicatele din educație cer ministrului Educației să se revină asupra instrucțiunilor
Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ au solicitat Ministerului Educației să nu oblige unitățile de învățământ să programeze cadrele didactice în concediu forțat pe perioada vacanțelor. Într-o adresă comună transmisă joi de cele două federații Ministerului Educației, se susține că modul în care s-a procedat este incorect. „În primul rând, o asemenea circulară trebuia discutată cu partenerii de dialog social, în condițiile în care privește relațiile de muncă ale salariaților din învățământ. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în ședința Comisiei de Dialog Social din data de 25 martie 2021, reprezentanții noștri au atras atenția asupra impactului prevederilor ordinului în cauză; am primit atunci asigurări că orice măsuri vor fi dispuse numai după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale. Ori, în prezent, prin adresa mai sus menționată, cadrele didactice află că „vor fi programate în concediu de odihnă”. Să înțelegem că, pentru Ministerul Educației, legislația în vigoare este facultativă și poate fi oricând încălcată? (…) Subliniem faptul că, atâta timp cât există deja programări ale concediilor de odihnă, realizate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, nu se pot încălca drepturile salariaților din învățământul preuniversitar printr-o simplă adresă. Orice modificare a perioadelor de efectuare a concediului de odihnă trebuie realizată în condițiile reglementate prin legislația în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil, evident cu consecințe și asupra modului de salarizare a cadrelor didactice”, se arată în adresa celor două federații, care au solicitat ministrului Educației să revină asupra adresei nr. 1970/DGIP/31.03.2021, modificând-o în acord cu legislația în vigoare, după consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here