Profesiunea de credință a scriitorului Ion POPESCU-BRĂDICENI

407

Iată că am avut, la finele săptămânii trecute, un «regal» scriitoricesc de excepție la Muzeul județean «Alexandru Ștefulescu» din Târgu Jiu, prilejuit de lansarea a trei cărți care fac cinste autorilor care le-au scris, pentru că e vorba despre trei cărți cu adevărat emblematice pentru peisajul cultural al Gorjului «istoric și pitoresc» în care ne încearcă ispita de a respira în fiecare clipă un strop de cultură autentică!

Trei flori neasemuit de frumoase, prin mesajul de suflet pe care îl transmit cititorilor!
Ne referim, în cele ce urmează, la cartea admirabilului și neobositului om de catedră universitară și de cultură elevată care este prof. univ. dr. Ion Popescu-Brădiceni: «Pasărea Măiastră», o interesantă încrustare în versuri inspirate a titlului unei nemuritoare opere brâncușiene, cea de-a doua carte, aparținând talentatului și fascinantului doctor radiolog, Radu Cârstoiu, sugestiv intitulată: «Întemnițate-n chihlimbar», pentru a încheia cu lucrarea de referință a criticului Ion Trancău: «Un scriitor transmodernist ION POPESCU BRĂDICENI», fiind vorba, în ultimă instanță, de un mănunchi de trei flori neasemuit de frumoase, prin mesajul de suflet pe care îl transmit cititorilor! Mesajul transmis prin versuri deosebit de bine lucrate, atât de către Ion Popescu-Brădiceni, dar mai ales de către doctorul Radu Cârstoiu demonstrează că și poezia religioasă română îşi are rădăcinile atât în cărţile sacre, poate redimensionând artistic teme, motive, imagini și simboluri remarcabile, cât şi în literatura cultă, dar mai ales în cea populară, în colindele de stea, din care transpare sentimentul religios, la evocarea Naşterii Mântuitorului. De cele mai multe ori, colindele ilustrează scene din viaţa Mântuitorului, în special Naşterea Sa, precum şi chipul Mântuitorului Hristos. Dar, în creaţia poetică a celor doi autori, poezia şi rugăciunea se împletesc în mod indisolubil, întrucât, poezia şi rugăciunea reprezintă două forme fundamentale ale creaţiei umane, foarte înrudite prin geneză, structură şi finalitate, mai ales dacă pornim de la premisa că poezia este o rugăciune, pentru că poetul trăieşte, în momentul indefinit al creaţiei, o stare de îndumnezeire a omului.

Fotografie0081“Eu făptuiesc și investesc optimism și entuziasm…”!
Referitor la scriitorul Ion Popescu-Brădiceni, cel care a fost «steaua polară» a serii de vineri, 28 noiembrie, dl profesor Vasile Gogonea a remarcat cele trei laturi ale activității omului și scriitorului Ion Popescu-Brădiceni, și anume: creativita-tea, inspirația și dinamismul debordant, iar scriitorul Spiridon Popescu a recitat o foarte reușită poezie a autorului sărbătorit, pentru care merită aprecierea unanimă! Domnul prof. univ. dr. Ion Mocioi a subliniat faptul că Ion Popescu-Brădiceni e un scriitor puternic și capabil să strângă în jurul său pe tinerii de azi, orientați spre cunoașterea poetică, deoarece “are în opera sa multe noutăți care îmbogățesc simbolistica poetică”, ceea ce constituie un motiv serios ca să-l apreciem! Vom încheia acest articol de subliniere, încercând să redăm chiar cuvintele scriitorului Ion Popescu-Brădiceni, spusele sale, care pot fi socotite ca o adevărată profesiune de credință a omului și a condeierului de o excepțională valoare: “Eu făptuiesc și investesc optimism și entuziasm, făcându-mă că nu înțeleg că în lumea aceasta e și mult rău, că sunt și oameni care dușmănesc sau care urăsc! Eu n-am putut să fac acest lucru, și poate că acesta e marele defect al ființei mele interne și externe!(sic!!). Așa m-au învățat părinții mei și așa am considerat că e frumos ca să fac! Dacă nu eram soțul unei ființe dragi, în a cărei bibliotecă am stat aproape 20 de ani, până am citit-o toată, nu eram împlinit! A fost un mare avantaj pentru mine, pentru că am fost îndemnat să scriu și să fac ceea ce-mi place! Soția mea, Gabi, este posesoarea cheilor de la viața mea familială! Este un avantaj pentru un scriitor să aibă soție o ființă iubitoare de carte și cu capacitatea de a înțelege că un scriitor trebuie să scrie! Soția mea a fost «gresia» pe care s-a șlefuit ființa mea”! Nu ne rămâne decât să spunem: Felicitări domnule universitar Ion Popescu-Brădiceni, felicitări domnule doctor Radu Cârstoiu, felicitări domnule profesor Ion Trancă, și la cât mai multe cărți scrise cu mare inspirație!
G. VASILE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here