Proceduri noi pentru cumpărătorii gorjeni, elaborate de ANSVSA

297

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a elaborat o serie de proceduri care vor fi aplicate de agenţii economici, în beneficiul consumatorilor, implicit şi pentru cetăţenii din Gorj.

Aplicabile începând cu data de 10 august, procedurile au rolul de a asigura o comunicare rapidă între operatorii economici şi structurile judeţene ale Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în cazul iniţierii unei măsuri de reţinere oficială în vederea retragerii de la comercializare sau a rechemării a unor produse alimentare neconforme, care ar putea prezenta un potenţial risc pentru sănătatea publică.
La nivelul judeţului nostru, aceste proceduri descriu acţiunile întreprinse de inspectorii DSVSA Gorj în cadrul activităţii de control oficial, atunci când se impune aplicarea uneia dintre măsurile sus-menţionate, dar şi paşii şi formularele aplicabile, pe care operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să le utilizeze în cazul iniţierii retragerii/rechemării produselor neconforme/potenţial neconforme. Procedurile şi formularele sunt afişate pe pagina web a ANSVSA la adresa http://www.ansvsa.ro/?pag=975. Pentru aplicarea prevederilor procedurii privind retragerea/rechemarea produselor de origine non-animală şi notificarea autorităţii competente a fost creat pe pagina web a ANSVSA câmpul http://www.ansvsa.ro/?pag=981., iar pentru asigurarea comunicării rapide între operatori şi Autoritate, în cazul iniţierii retragerii/rechemării produselor alimentare, au fost create conturi de poştă electronică, pentru transmiterea notificărilor.
Aceste proceduri de control oficial în domeniul siguranţei alimentelor de origine non-animală, precum şi formulare aplicabile în cadrul desfăşurării acestei activităţi au fost elaborate în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 cu titlul “Îmbunătăţirea prin creşterea eficacităţii şi a eficienţei sistemelor de control oficial în domeniul siguranţei alimentelor în România, la nivel judeţean şi la frontiera UE, pentru conformitatea acestora cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene şi îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor privind activităţile de control oficial desfăşurate” – cod SMIS: 39978. Aplicarea noilor proceduri în desfăşurarea activităţii de control oficial în domeniul alimentelor de origine non-animală contribuie la atingerea obiectivelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, respectiv asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane şi protecţia intereselor consumatorilor, incluzând practici corecte în comerţul cu produse alimentare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here