Proba scrisă a examenului de titularizare, pe 30 iulie

161

Potrivit calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 aprobat de Ministerul Educaţiei, proba scrisă a concursului de titularizare din acest an se va desfăşura pe data de 30 iulie, urmând ca repartizările pe posturi să se facă în luna august.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, lista finală reactualizată cu posturile didactice sau catedrele vacante ori rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare va fi publicată pe data de 4 aprilie, urmând ca înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concurs să aibă loc în perioada 5-15 aprilie, la secretariatul unităţii de învăţământ sau al centrului care organizează concursul. Lista candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice sau orale şi a inspecţiilor la clasă, ce se vor desfăşura în perioada 6 mai – 6 iunie, va fi afişată pe data de 3 mai. Probe practice sau orale se vor susţine numai pentru posturile care sunt condiţionate la ocupare de probă practică şi se notează de la 1 la 10. Nota obţinută are o pondere de 25% din media de repartizare. În ceea ce priveşte inspecţiile la clasă, acestea se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se notează tot de la 1 la 10. Nota obţinută la inspecţia specială valorează 25% din media de repartizare. Pentru a putea participa la proba scrisă ce se va desfăşura pe data de 30 aprilie, candidaţii trebuie să obţină la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5. De asemenea, pentru a promova concursul, candidaţii trebuie să obţină la probele practice/inspecţia specială la clasă şi la proba scrisă cel puţin nota 5.00. Însă pentru a putea fi repartizat pe postul titularizabil, este obligatoriu să fi primit minimum 7.00, atât la proba scrisă cât şi la cea practică/ inspecţia specială. Rezultatele provizorii vor fi afişate pe 5 august; rezultatele finale vor fi afişate pe 8 august, după rezolvarea eventualelor contestaţii. Prima etapă de repartizare, la care vor lua parte candidaţii care au obţinut cel puţin media 7.00 pentru posturi pe durată nedeterminată, va începe în data de 9 august. A doua etapă de repartizare, la care vor participa candidaţii care au obţinut cel puţin media 5.00 pentru posturi pe durată determinată, va începe în 14 august 2013.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here