Primii bani pentru proiectele din Programul Operaţional de Pescuit ar putea fi distribuiţi din septembrie

6

header_2Primele sume pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operaţional de Pescuit (POP) ar putea fi acordate începând cu luna septembrie, după realizarea evaluării externe, au declarat reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA). Conform datelor ANPA, până în prezent au fost depuse 19 proiecte pentru POP cu o valoare totală de 304.495.963 lei şi o valoare eligibilă de 239.241.625 lei. Astfel, au fost depuse 13 proiecte pe măsura 2.1 privind “Investiţiile productive în acvacultură” cu o valoare de 206.950.516 lei, din care eligibilă 171.000.201 lei, şi şase proiecte pe măsura 2.6 privind “Investiţiile în procesare şi comercializare” cu valoare totală de 97.545.447 lei, din care eligibilă 68.241.424 lei.
“În luna august va fi selectat evaluatorul extern, care va realiza, în teren, o evaluare tehnică şi financiară a proiectelor. Astfel, proiectele avizate de acesta vor intra în etapa de selectare, ultima etapă fiind contractarea. Astfel, după estimările noastre, undeva în luna septembrie vor putea începe plăţile”, au mai declarat aceiaşi reprezentanţi ai ANPA.
În cadrul Programului Operaţional de Pescuit pot fi depuse proiecte pentru măsurile 1.3 – “Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate”, 1.5 – “Compensaţii socio–economice–Acţiunea: Achiziţionarea pen-tru prima dată a unei nave”, 2.1 – “Investiţii productive în acvacultură”, 2.6 – “Investiţii în procesare şi co-mercializare”.
Potrivit programului, fondurile euro-pene vor putea fi alocate, până în 2013, pe cele cinci axe, astfel : pentru adaptarea flotei de pescuit vor putea fi acordate fonduri totale de 13,3 milioane de euro, din care 75% fonduri UE, pentru acvacultură -140 milioane de euro, pentru măsuri de interes comun – 40 milioane de euro, pentru dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti -100 milioane de euro, iar pentru asistenţă tehnică -14,3 milioane de euro. Axa acvacultură include măsuri de susţinere pentru dezvoltarea de ferme de acvacultură, dezvoltarea de unităţi de procesare, modernizarea pescuitului prin construirea sau modernizarea de adăposturi şi ambarcaţiuni, îmbunătăţirea calităţii produselor din pescuit prin echiparea ambarcaţiunilor cu maşini de gheaţă, crearea condiţiilor specifice pentru prima vânzare şi dezvoltarea altor facilităţi specifice ce nu există sau nu corespund cu standardele UE.
Proiectele pentru dezvoltarea acvaculturii pot beneficia de o cofinanţare de 60%, fonduri europene şi de la bugetul de stat. Beneficiarii acestei măsuri pot fi agenţii economici, asociaţiile şi organizaţiile de producători sau instituţiile publice. Evaluarea proiectului va ţine cont de viabilitatea finaciară a solicitantului, de impactul proiectului asupra numărului de salariaţi, dar şi de impactul asupra mediului. Prin intermediul acestei măsuri, se urmăreşte creşterea producţiei din acvacultură cu până la 80% până în 2013, precum şi creşterea profitului până la 50%.Axa asistenţă tehnică urmăreşte creşte-rea capacităţii administrative, inclusiv legate de implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit.
În perioada 2007-2013, România primeşte 230 milioane de euro din Fondul European pentru Pescuit (FEP), iar sesiunile de depunere a cererilor de finanţare vor fi deschise până în decembrie 2013, cu condiţia ca perioada de implementare a proiectelor să nu depăşească sfârşitul anului 2015.
Irina PICIORUŞI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here