Primarul Romanescu trimite către investiţii excedentul bugetar

293

Consilierii locali târgujieni au aprobat în şedinţa extraordinară de la începutul acestei săptămâni o hotărâre iniţiată de primarul Marcel Romanescu privind utilizarea excedentului bugetului local.

Excedentul bugetului local al municipiului Târgu-Jiu, în sumă totală de 3.919.333,63 de lei va fi utilizat în cursul acestui an astfel: 261.764,74 lei pentru finanţarea obiectivului Modernizare Străzi în municipiul Târgu-Jiu etapa II, suma rămasă din valoarea totală recuperată din executarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie; 3.657.568,89 de lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. “Excedentul total al municipiului Târgu- Jiu la data de 31.12.2017 devine 3.919.333,63 de lei format din: excedent buget local ani anteriori – 1.774.148,42 de lei; excedent buget local an 2017 – 2.145.185,21 de lei din care 1.820.718,5 lei provenind din excedentul secţiunii de funcţionare şi 324.466,71 de lei din excedentul secţiunii de dezvoltare. Conform prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a, a celor exceptate la art. 6 lit. b şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se raportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a; pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, se arată în expunerea de motive la proiectul iniţiat de primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here