Primarii pot înfiinţa centre de informare turistică

132

statiunea-ranca-9Un nou apel de proiecte, cu depunere continuă, pentru înfiinţarea centrelor naţionale de informare turistică se lansează în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (Regio), începând cu data de 12 martie a.c.

Primarii gorjeni pot depune de săptămâna viitoare cereri de finanţare din fonduri europene pentru proiectele care vizează crearea şi dotarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică. Operaţiunea beneficiază de o alocare financiară orientativă pentru perioada 2007-2013 de 20.000.000 euro şi se derulează în cadrul Axei 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” a programului Regio, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). Anunţul se adresează tuturor autorităţilor publice locale eligibile interesate, aşa cum sunt ele definite în Ghidul solicitantului. Cererile de finanţare şi dosarele aferente se depun la Organismul Intermediar pentru Turism, reprezentat de Direcţia Gestionare Fonduri Europene (sediul MDRT din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti). Depunerea este continuă, cererea de proiecte fiind deschisă până la depăşirea cu 50% a alocării financiare pentru această operaţiune. Aplicanţii interesaţi pot consulta Ghidul solicitantului, în forma sa actualizată, precum şi formularele necesare, pe site-ul www.inforegio.ro, la secţiunea „Ghidurile solicitantului pentru axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, sub-secţiunea „Domeniul major de intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. Valoarea cererii de finanţare pe fiecare proiect poate fi de maxim 330.000 de lei, în cazul proiectelor de dotare a centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, respectiv de maxim 630.000 de lei, pentru proiectele care urmăresc construcţia sau reabilitarea clădirilor care vor adăposti astfel de centre.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here