Primăria Urdari angajează asistenţi medicali

295

Primăria comunei Urdari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă de asistent medical comunitar – două posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă ori studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedite cu diplomă de absolvire; certificat membru (liberă practică); asigurare malpraxis; disponibilitate pentru deplasări în teritoriu, pentru lucru în program prelungit.
Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 noiembrie, la ora 10.00, urmând ca interviurile să fie susţinute pe 24 noiembrie, ora 13.00. Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Urdari. Pentru înscrierea la examen, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here