Primăria Târgu-Jiu nu a început distribuirea alimentelor europene

170

Până la această oră, Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) din cadrul Primăriei Târgu-Jiu a primit doar cinci din cele 11 produse alimentare ce urmează a fi distribuite în acest an cetăţenilor nevoiaşi. Deocamdată nu s-a început repartizarea produselor, aşteptându-se primirea întregii cantităţi, dar şi modificare listelor de beneficiari, ca urmare a noutăţilor legislative apărute luna trecută.

În acest an, distribuirea alimentelor europene se face cu întârziere. Până la această oră, DPPS Târgu-Jiu a primit cinci produse din cele 11 care sunt incluse în program. „Am primit doar cinci produse până acum: făină, orez, fasole uscată, zahăr şi bulion, cantităţile fiind suficiente pentru aproximativ o mie de persoane. Până acum noi avem 5.336 de beneficiari. Nu am început distribuirea produselor pentru că aşteptăm să vină toate alimentele, dar şi pentru că au apărut modificări legislative, fiind introduse noi categorii de beneficiari. Aşteptăm să vedem dacă ni se suplimentează cantităţile de produse, sau dacă se realocă cele primite, până atunci nu putem începe distribuirea. Programul se derulează până în luna martie”, a explicat Teodora Ciobanu, directorul Direcţiei Publice de Protecţie Socială Târgu-Jiu.

Categorii de persoane care beneficiază de alimente UE
Categoriile de persoane cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul programului sunt: a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate; e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legali constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună. Trebuie precizat că o persoană beneficiază de ajutor – produse alimentare – o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here