Primăria Ţânţăreni recrutează educator

307

Primăria comunei Țânțăreni organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de educator în cadrul Serviciului Asistenţă Socială – Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii (în domeniul pedagogiei – calificare educator) sau studii superioare cu modul pedagogic; vechimea în câmpul muncii sau în specialitatea studiilor nu este necesară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 27 februarie 2017, ora 12.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Ţânţăreni până la începutul săptămânii viitoare şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here