Primăria Rovinari face angajări pe două posturi vacante

317

Primăria oraşului Rovinari este în febra concursurilor în această perioadă! Luna viitoare vor fi susţinute procedurile pentru ocuparea posturilor vacante de consilier asistent şi a unui post de asistent medical comunitar debutant.

Astfel, administraţia din Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Resurse Umane – Compartiment Resurse Umane, Salarizare. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe economice; vechime de minim un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 februarie 2016, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 20 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 23 februarie 2017, ora 11.00 – proba interviu.
De asemenea, tot Primăria oraşului Rovinari organizează un alt concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de asistent medical comunitar debutant – Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă/adeverinţă de absolvire şcoală postliceală sanitară în specialitatea asistent medical generalist; vechimea în specialitatea studiilor absolvite nu este necesară; certificat de membru eliberat de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 februarie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 16 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 21 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus se depun la sediul Primăriei Rovinari şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here