Primăria Rovinari angajează bucătar

236

Primăria oraşului Rovinari organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de muncitor calificat IV – Compartiment Cantina Socială. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: absolvenţi studii medii, cu diplomă de bacalaureat; certificat care să ateste calificarea în meseria de bucătar; vechime de minim un an în meseria de bucătar. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 31 ianuarie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 8 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 13 februarie 2017, ora 11.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei oraşului Rovinari şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here