Primăria Câlnic recrutează mediator sanitar

328

Primăria comunei Câlnic organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de mediator sanitar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Singura condiţie specifică necesară în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale este ca viitorii candidaţi să deţină studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 decembrie 2016, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 19 decembrie 2016, ora 09.00 – proba scrisă; 21 decembrie 2016, ora 09.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Câlnic şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here