Primăria Baia de Fier angajează asistenţi medicali şi mediator sanitar

422

Primăria comunei Baia de Fier organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, în cadrul Compartimentului asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari de: asistent medical comunitar debutant – două posturi; mediator sanitar debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Singura condiţie specifică cerută viitorilor candidaţi pentru ocuparea celor trei posturi vacante, este ca aceştia să aibă studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 19 noiembrie, ora 16.00. Proba scrisă a concursului a fost programată pentru data de 27 noiembrie, ora 11.00, iar interviurile vor fi susţinute pe 4 decembrie, de la aceeaşi oră.
Dosarele candidaţilor trebuie să conţină cererea de înscriere la concurs, copii după actele de identitate, după cele care să ateste studiile absolvite necesare exercitării funcţiei ori vechimea în muncă, cazierul judiciar, adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here