Prevenirea situaţiilor de urgenţă locale, pe agenda de lucru a SVSU Târgu-Jiu

267

Specialiştii  în prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) al municipiului Tg Jiu s-au reunit recent  în cadrul sedinţei periodice de pregătire/documentare.

2În cadrul acesteia au fost stabilite echipele şi competenţele pe teritoriul municipiului Tg-Jiu şi al localităţilor componente pentru acest an cu accent pe gospodăriile cetăţenilor şi unităţile şcolare în prevenirea incendiilor cauzate de neglijenţa în folosirea focului deschis, a improvizaţiilor electrice şi din nerespectarea regulilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă cu ocazia sărbătorilor pascale ce se apropie.
Pentru aceasta, specialiştilor în prevenire li s-au înmânat pliante conţinând măsuri specifice perioadei editate de ISU Gorj şi SVSU Tg Jiu câte un caiet special folosit pentru activităţile de control specifice la gospodăriile cetăţenilor din zonele unde activează, precum şi pentru unităţi de învăţamânt, lăcaşuri de cult, spaţii comerciale şi nu în ultimul rând agenţi economici din zonele de activitate. Caietele cuprind reguli şi măsuri de prevenire în baza cărora personalul de specialitate execută misiuni de control în cadrul comunităţilor locale arondate şi stabileste măsuri în raport cu situaţia existentă la faţa locului.
3Cine sunt aceşti specialişti în prevenire din cadrul SVSU – vor întreba poate unii dintre cititorii noştri care se pot întâlni cu aceştia în cursul desfăşurării activităţilor specifice pe teren?  Iată câteva precizări. Monitorul Oficial al României nr. 391 – 23 mai 2008 publică Ordinul MIRA nr. 483 din 19 mai 2008 privind desfăşurarea şi organizarea programelor de pregătire a specialiştilor în prevenire din cadrul SVSU stabilind şi câteva aspecte specifice:
-Organizarea pregătirii specifice revine ISU judeţene, iar programele de pregătire se desfaşoară conform structurii-cadru elaborate de IGSU.
-Pregătirea specialiştilor în prevenire se desfăşoaraă atât teoretic, cât şi practic, la terminare absolvenţii primind un document care le atestă stagiul.
-Inspectoratele  judeţene SU pot organiza ori desfăşura şi alte forme de pregătire vizând normele specifice PSI ori conştentizarea populaţiei asupra pericolelor generare de neglijenţe ce pot degenera în incendii ori alte evenimente.
Mai multe promoţii de specialişti în prevenire ce activează astăzi în cadrul SVSU Tg-Jiu  şi a altor servicii  similare din localităţile gorjene au fost instruiţi  prin Centrul de Pregătire al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  Lt. col. ’’Dumitru Petrescu’’ Gorj cu sediul în localitatea componenta Bârseşti.
La sedinţa de instruire/documentare au participat primul adjunct al inspectorului –şef al ISU Gorj maior Şuţă Traian, şeful Serviciului Prevenire din cadrul ISU Gorj,  maior  Drăgan Alin ce au oferit participanţilor date specifice, precum şi cadrul legislativ al mai multor activităţi ce pot genera din neglijenţă în situaţii de urgenţă şi modalităţi de primă intervenţie, coordonatorul  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Tg Jiu, insp. Radu Truşcă ce a nominalizat locaţiile unde vor acţiona specialiştii de prevenire din cadrul SVSU Tg Jiu în perioada următoare, oficiali  din cadrul administraţiei locale, activităţile fiind urmărite îndeaproape de dr.ing Florin Cârciumaru, primarul municipiului Tg-Jiu ce din această postură ocupă şi funcţia de Preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here