Prevenirea incendiilor la asociaţiile de proprietari – un obiectiv prioritar al administraţiei locale

1031

1De multe ori semenii noştri neglijează aspectul prevenirii, subordonându-l unor acţiuni considerate mai importante pentru obiectul lor de activitate. Este foarte greu opinează specialiştii în situaţii de urgenţă să se atingă un procent de sută la sută în măsurile de prevenire, deşi există persoane care cred că au luat toate măsurile şi nu li se poate întâmpla nimic dar atunci când are loc evenimentul se întreabă cum de s-a produs.

Pentru cei mai mulţi dintre noi a prevenii un incendiu înseamnă numai a înlătura o sursă de risc, ignorând poate cu bună ştiinţă faptul că pot exista şi alţi factori care pot favoriza sau produce un incendiu ce poate distruge rodul muncii uneori de o viaţă într-un timp foarte scurt şi unde din nefericire se pot pierde şi vieţi omeneşti.

Imobilele de locuit, individuale / familiale sau colective, independente, comasate ori grupate reprezintă locul unde o mare parte dintre noi ne regăsim ca proprietari sau chiriaşi.

2Din păcate unii vecini nu găsesc întotdeauna de cuviinţă să manifeste spiritul civic şi respectul cuvenit faţă de cei cu care împart acelaşi imobil. Printre acestea se numără şi aspecte legate de depozitarea materialelor combustibile şi a substanţelor inflamabile în subsolurile, căile de evacuare şi podurile acestor imobile şi nu de puţine ori transformarea acestora în afumători improvizate, modificarea aerisirilor prevăzute din construcţie în coşuri de fum, obturarea canalelor de ventilaţie prevăzute pentru eliminarea eventualelor acumulări de gaze inflamabile, dar şi improvizaţii executate de unele persoane neautorizate la instalaţiile electrice sau chiar de alimentare cu gaze naturale.

Iată de ce la SVSU ( Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) Tg-Jiu a fost constituită o echipă de specialişti de prevenire în cadrul compartimentului Relaţii Asociaţii de Proprietari unde coordonatorul acestuia ing. Toma Saramat la iniţiativa primarului dr.ing. Florin Cârciumaru a şi organizat o serie de întâlniri cu preşedinţii şi administratorii asociaţiilor de proprietari având ca temă măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în acest sens fiind distribuite reprezentanţilor asociaţiilor pliante cu măsuri specifice PSI activităţilor din blocurile de locuinţe. În plus se va merge la asociaţii pe linie de îndrumare şi control iar neregulile constatate vor fi consemnate în caietul special ce le-a fost dat în cadrul pregătirii specifice.

Asociaţiile de proprietari / locatari conform legislaţiei în domeniu se constituie „în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare normală a locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie în clădire, precum şi a părţilor comune, care alcătuiesc împreună un condominiu (regim potrivit căruia un anumit teritoriu este supus autorităţii publice) şi răspund de administrarea şi funcţionarea clădirii/clădirilor şi de întreţinerea, renovarea şi înlocuirea părţilor comune de asemenea, schimbarea destinaţiei apartamentului de către proprietar sau chiriaş se face numai pe baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari (locatari), cu acordul proprietarilor direct afectaţi. Modificările constructive şi utilizarea în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale imobilelor, cum ar fi: suspendări de stâlpi, pereţi, scări interioare, pe casa scărilor şi în podul imobilului şi altele se vor face pe baza hotărârii adunării generale a proprietarilor, cu acordul proprietarilor direct afectaţi şi pe baza unui proiect tehnic întocmit de instituţii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum şi cu autorizaţia pentru excutarea de lucrări, eliberate în condiţiile legii”.

Conform acestor prevederi şi al regulilor / măsurilor de prevenire a incendiilor în blocurile de locuinţe asociaţiilor de proprietari / locatari le revin o serie de obligaţii şi răspunderi specifice. Iată câteva dintre acestea furnizate prin bunăvoinţa adjunctului inspectorului şef al I.S.U Gorj col. ing. Dănuţ Blidea:

-să desfăşoare activităţi de informare şi instruire pentru cunoaşterea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

-să stabilească şi să asigure pe baza normelor de dotare necesarul de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;

-să controleze existenţa şi starea mijloacelor de stingere a incendiilor şi să urmărească menţinerea în stare de funcţionare a acestora;

-să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficienţelor constatate cu privire la dotarea clădirilor, precum şi la construcţii şi instalaţii de natură să provoace incendii, a căror remedieri intră, potrivit legii, în obligaţiile asociaţiilor.

În desfăşurarea activităţilor specifice conducerea asociaţiei trebuie să interzică în mod categoric:

-exploatarea sistemelor sau echipamentelor utilitare cu defecţiuni, în condiţii de suprasolicitare, cu improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul unde sunt utilizate ori fără a se avea în vedere prevederile normelor în vigoare.

-blocarea sau îngustarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie cu orice fel de materiale;

-depozitarea substanţelor cu pericol de incendiu în poduri, case de scări, subsoluri etc;

-utilizarea focului deschis în poduri sau subsoluri fără a lua măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor conform dispoziţiilor în vigoare.

-exploatarea instalaţiilor de încălzire, electrice, cu improvizaţii sau contrar normelor în vigoare;

-modificări, schimbări de destinaţie la construcţii de către persoane fizice sau juridice neautorizate care ar periclita siguranţa la foc a clădirii;

-blocarea accesului la hidranţii de incendiu interiori, stradali sau a conductelor de incendiu uscate;

-amenajarea de parcări, garaje pe căile de acces şi de intervenţie;

-utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea improvizată sau neautorizată a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul şi verificarea etanşeităţii cu flacără deschisă în spaţiile asociaţiei.

La final trebuie amintit că potrivit OMAI 163/2007 publicat în M.O al României nr. 216 / 29 mar. 2007 sediile asociaţiilor trebuie dotate cu cel puţin un stingător pentru fiecare 300 metri pătraţi de suprafaţa desfăşurată.

Mugurel Petrescu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here