Prevenirea incendiilor la asociaţiile de proprietari – o prioritate pe agenda instituţiilor gorjene de resort

1098

Pentru cei mai mulți dintre noi, a preveni o urgență înseamnă a înlătura o sursă de risc, ignorând, poate cu buna știință, faptul că pot exista şi alți factori care pot favoriza sau produce un incendiu ce poate distruge rodul muncii uneori de o viață într-un timp foarte scurt și unde, din nefericire, se pot pierde şi vieți omenești.

Imobilele de locuit, individuale/familiale sau colective, independente, comasate ori grupate, reprezintă locul unde o mare parte dintre noi ne regăsim ca proprietari sau chiriași.
Asociaţiile de proprietari/locatari se constituie „în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare normală a locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie în clădire, precum şi a părţilor comune, care alcătuiesc împreună un condominiu (regim potrivit căruia un anumit teritoriu este supus autorităţii publice) şi răspun de administrarea şi funcţionarea clădirii/clădirilor şi de întreţinerea, renovarea şi înlocuirea părţilor comune de asemenea, schimbarea destinaţiei apartamentului de către proprietar sau chiriaş se face numai pe baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari (locatari), cu acordul proprietarilor direct afectaţi, modificările constructive şi utilizarea în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale imobilelor, cum ar fi: suspendări de stâlpi, pereţi, scări interioare, pe casa scărilor şi în podul imobilului şi altele se vor face pe baza hotărârii adunării generale a proprietarilor, cu acordul proprietarilor direct afectaţi şi pe baza unui proiect tehnic întocmit de instituţii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum şi cu autorizaţia pentru excutarea de lucrări, eliberate în condiţiile legii”. Conform acestor prevederi, asociațiilor de proprietari/locatari le revin o serie de obligaţii şi răspunderi specifice. Iată câteva dintre acestea, furnizate prin bunăvoința șefului Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Gorj, colonel Catana Marius:
În desfășurarea activităţilor specifice, conducerea asociației trebuie să interzică:
– exploatarea sistemelor sau echipamentelor utilitare cu defecțiuni, în condiții de suprasolicitare, cu improvizații sau fără protecția corespunzătoare față de materialele sau substanțele combustibile;
– blocarea sau îngustarea căilor de acces, evacuare şi intervenție cu orice fel de materiale;
– depozitarea substanțelor cu pericol de incendiu în poduri, case de scări, subsoluri etc;
– utilizarea focului deschis în poduri sau subsoluri fără a lua măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor conform dispozițiilor în vigoare;
– exploatarea instalațiilor de încălzire, electrice, cu improvizații sau contrar normelor în vigoare;
– modificări, schimbări de destinație la construcții de către persoane fizice sau juridice neautorizate care ar periclita siguranța la foc a clădirii;
– blocarea accesului la hidranții de incendiu interiori, stradali sau a conductelor de incendiu uscate.
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here