Prestaţii sociale record, achitate de AJPIS în februarie

482

În cursul săptămânii trecute, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat toate prestaţiile aferente lunii ianuarie 2017, valoarea totală a acestora depăşind lejer 16 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 104.973 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “Pentru luna ianuarie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost de 16.249.288 de lei pentru un număr de 104.973 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.834.634 lei pentru 58.260 de beneficiari, 2.590.109 lei au mers către plăţile făcute pentru 2.024 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.012 gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 555.287 de lei, iar suma de 72.510 lei a mers către cei 139 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu.
De asemenea, tot pentru luna ianuarie, s-au făcut în februarie şi următoarele plăţi: 23.600 de beneficiari au primit 4.007.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; s-a plătit 1.700 de lei pentru o indemnizaţie lunară de acomodare; s-au acordat 923 de ajutoare de încălzire pe energie termică – 110.572 de lei; 7.135 de ajutoare pe gaze naturale – 599.337 de lei; 72 de ajutoare la încălzirea cu energie electrică – 6.966 de lei; 532 de ajutoare la încălzirea cu lemne – 89.109 lei.
Totodată, AJPIS Gorj a achitat şi prestaţii sociale pentru 4.986 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 1.203.996 de lei. În februarie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 335.400 de lei pentru 519 beneficiari, s-au plătit 5.725 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 822.564 de lei, precum şi 45 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 20.104 lei.
Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here