Prestaţii sociale de peste 21,4 milioane de lei, efectuate de AJPIS Gorj

547

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat pe parcursul lunii trecute toate prestaţiile aferente, valoarea totală a acestora depăşind suma de 21,4 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 81.499 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. ,,În luna mai, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 21.457.781 de lei pentru un număr de 81.499 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 9.114.900 de lei pentru 55.257 de beneficiari, 3.584.397 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.331 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.433 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 908.499 de lei, iar suma de 84.470 de lei a mers către cei 127 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu.De asemenea, tot pentru luna ianuarie, în luna mai s-au făcut şi următoarele plăţi: 12.687 de beneficiari au primit 5.826.711 lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.419 beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 757.694 de lei. În mai, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 317.100 de lei pentru 484 de beneficiari, s-au plătit 3.315 alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 492.192 de lei, opt indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 13.316 lei, 49 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 24.242 de lei; ajutoare de încălzire – energie termică – 503 beneficiari ce au încasat 50.393 de lei; ajutoare de încălzire energie gaze naturale – 1.836 de beneficiari pentru care s-a plătit suma de 274.585 de lei; ajutoare de încălzire energie electrică – 50 de beneficiari cărora li s-a achitat suma totală de 9.382 de lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here