Prestații sociale de peste 20,5 milioane de lei, achitate de AJPIS Gorj

721

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a încheiat achitarea tuturor prestațiilor aferente lunii iulie, valoarea totală a acestora depăşind suma de 20,5 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 75.284 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. ,,În luna august, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 20.514.472 de lei pentru un număr de 75.284 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 8.615.400 de lei pentru 51.980 de beneficiari, 3.555.872 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.263 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.431 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 903.289 de lei, iar suma de 85.350 de lei a mers către cei 128 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu.
De asemenea, în luna august s-au făcut şi următoarele plăţi: 12.744 de beneficiari au primit 5.847.191 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.205 beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 697.328 de lei. Tot în această lună, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 310.800 de lei pentru 479 de beneficiari, s-au plătit 2.993 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 454.056 de lei, opt indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 12.448 de lei, 50 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 24.738 de lei; ajutoare de urgență acordate conform HG nr. 566/2019 – 3 – 8.000 de lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here