Prestații sociale de peste 20 de milioane de lei, achitate de AJPIS Gorj

683

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a încheiat săptămâna trecută achitarea tuturor prestațiilor aferente lunii iunie, valoarea totală a acestora depăşind suma de 20 de milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 76.424 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ.,,În luna iulie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 20.676.547 de lei pentru un număr de 76.424 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 8.756.850 de lei pentru 52.871 de beneficiari, 3.558.765 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.298 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.431 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 903.112 lei, iar suma de 81.162 de lei a mers către cei 125 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv interimar al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu.De asemenea, în luna iulie s-au făcut şi următoarele plăţi: 12.714 beneficiari au primit 5.834.582 lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.289 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 717.419 lei. În iulie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 310.200 de lei pentru 479 de beneficiari, s-au plătit 3.073 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 465.581 de lei, șapte indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 11.900 de lei, 51 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 26.210 lei; ajutoare de încălzire gaze naturale – 35 de beneficiari pentru care s-a plătit suma de 1.484 de lei; ajutoare de încălzire energie electrică – 51 de beneficiari cărora li s-a achitat suma totală de 9.282 lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here