Prestaţii sociale de peste 17,5 milioane de lei, achitate de AJPIS Gorj

296

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat săptămâna trecută toate prestaţiile aferente lunii martie 2018, valoarea totală a acestora apropiindu-se de suma de 17,5 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 97.821 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “În luna aprilie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 17.574.003 lei pentru un număr de 97.821 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.441.472 de lei pentru 56.850 de beneficiari, 3.308.847 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.262 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.434 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 912.655 de lei, iar suma de 80.733 de lei a mers către cei 134 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, se arată într-o informare transmisă de conducerea AJPIS Gorj. De asemenea, tot pentru luna martie, s-au făcut la finele lunii aprilie şi următoarele plăţi: 24.041 de beneficiari au primit 5.316.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 4.292 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 1.006.047 de lei. În aprilie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 349.200 de lei pentru 524 de beneficiari, s-au plătit 4.589 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 664.450 de lei, patru indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 6.800 de lei, precum şi 46 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 22.020 de lei. De asemenea, în aprilie, AJPIS Gorj a plătit şi 73.719 lei pentru 691 de ajutoare la încălzirea cu energie termică, 14.976 de lei pentru 142 de beneficiari de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică şi 376.984 de lei pentru 2.812 beneficiari de ajutor la încălzirea cu gaze naturale. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here